Psykologifabrikens bloggPoster taggade målsättning

Goals gone wild

Postat av för Manegen

Målsättning är ett effektivt sätt att öka såväl produktivitet som tillfredsställelse hos individer, grupper och organisationer. Genom att formulera konkreta och utmanande mål, samt att bryta ner långsiktiga ambitioner i mindre delmål, skapas en mängd fördelar som får oss att nå längre än om vi enbart förlitade oss på fraser som “att göra vårt bästa”. […]

Läs mer →

Närmandemål

Postat av för Manegen

Att sätta upp mål för sig själv är enkelt, men att formulera dem på ett sådant sätt att de lättare går att uppnå är desto svårare. För det mesta reflekterar vi inte över att sättet på vilket vi beskriver våra mål har en avgörande betydelse för våra förutsättningar att sätta igång att jobba mot dem. […]

Läs mer →

D som i Deklaration

Postat av för Manegen

Om drygt en vecka löper tidsfristen ut – årets deklaration ska vara inlämnad hos Skatteverket. Trots gott om tid och allt bättre tekniska lösningar är det många som får bråttom att lämna in sin deklaration i sista stund. Varje år inkasserar staten stora summor pengar i form av förseningsavgifter, och att samla ihop sina papper […]

Läs mer →

En gnutta sund pessimism

Postat av för Manegen

Att inte lita på sin egen förmåga att klara av en uppgift leder lätt till att vi lägger den åt sidan. Istället för att ge oss i kast med det vi borde tvivlar vi på oss själva och ägnar oss åt aktiviteter som upplevs enklare eller bidrar med en större tillfredsställelse. En alltför låg förväntan att […]

Läs mer →

Smart målsättning

Postat av för Manegen

När det gäller människors målsättning är det förmodligen få saker som är så kända och har fått en lika stor spridning som verktyget SMART. Denna akronym, där varje bokstav motsvarar en av beståndsdelarna i att skapa användbara mål, är ett populärt verktyg bland alltifrån psykologer och konsulter till dietister och personliga tränare. Grundprincipen är att […]

Läs mer →

Implementation intentions

Postat av för Manegen

En vanlig fallgrop när det kommer till att få saker och ting gjorda i tid handlar om svårigheten att minnas när vi ska komma till skott. Utan någon form av påminnelse om när, var och hur vi ska agera är risken stor att vi ägnar oss åt annat än det vi borde. För att lättare […]

Läs mer →

Mentala målbilder

Postat av för Manegen

Drömmar och visioner utgör en återkommande källa till glädje och inspiration i livet. Genom att fantisera om en tillvaro olik vår egen kan vi glömma bort vardagens tristess och hitta den drivkraft som krävs för att åstadkomma en förändring. En vanlig form av drömmar går under benämningen mentala målbilder, vilket handlar om att visualisera för […]

Läs mer →

Att skjuta upp eller inte skjuta upp

Postat av för Manegen

Tidningen Icon Magazine intervjuade nyligen mig med anledning av en artikel som handlar om våra svårigheter att fatta övervägda beslut. Utgångspunkten var att ta reda på varför människor ofta väljer kortsiktiga lösningar framför långsiktiga mål. Inom psykologisk forskning skulle detta benämnas som prokrastinering, det vill säga vår benägenhet att skjuta upp något på framtiden. För […]

Läs mer →

Tygla djurisk chef med tydliga mål

Min chef och VD är väldigt inkonsekventa i sin målsättning. Så fort de haft ett möte kommer min chef tillbaka med något nytt att fokusera på. Vi har försökt med en prioriteringslista men ingen följer den. När vi under en treveckorsperiod hade ett tydligt mål i mitt team hade vi väldigt kul och mådde bra. […]

Läs mer →