Psykologifabrikens blogg

Poster taggade kundcase

Teamutveckling som vana på TUI

Vi är många som vet att det är bra att ge varandra positiv feedback, visa tillit och kommunicera effektivt. Men att gå från att veta till att göra är inte alltid enkelt. Under det senaste året har vi på Psykologifabriken haft ynnesten att genomföra ett pilotprojekt för att skapa teamutveckling som en naturlig del av […]

Läs mer →

Så byggs en hållbar organisationskultur på Komvux i Norrköping

Det ska vara sagt att stora kulturella förändringar ofta börjar i entusiasm och slutar i intet. Och visst är det allt annat än enkelt att driva en storskalig förändring i organisationskultur. För att lyckas behöver vi övervinna myter om att förändring sker snabbt, att det räcker med att tro på förändringen och att något per automatik […]

Läs mer →

Habitudtränartränaren skapar en lärandekultur på TUI

Tänk tillbaka på när du gick ut skolan. Hade du all den kunskap och kompetens som du nu behöver i ditt arbetsliv där och då? Troligtvis inte. Kanske har du koll på organisationens resepolicy eller vet vem du ska prata med när du har en bra idé? Båda dessa saker kunde du (nästintill) omöjligt ha […]

Läs mer →

Att skapa tydligare mål för KNAS Hemma kändes som AW

Stop fixing us – start loving us! Så lyder mottot hos KNAS Hemma, en fantastisk ideell förening som arbetar för att förbättra förutsättningarna för placerade barn och unga i Sverige. De föreläser och utbildar om placerade barns rättigheter, anordnar mötesplatser, och är på många sätt en röst för barn och ungdomar med erfarenhet av att […]

Läs mer →

Teamutveckling med tio team samtidigt på Systembolaget

Systembolaget har ett viktigt uppdrag: att informera om risker med alkohol, ge bra service, sälja med ansvar och utan vinstintresse. För alkohol är inte som andra varor. Alla som känner en polis vet att alkohol ofta är inblandat i brott. Alla som varit på Systembolaget vid öppning en måndag har sett att många är fast […]

Läs mer →

Aktiv Ungdom stärkta av positiv feedback

Aktiv Ungdom är en ideell organisation som arbetar för att våra unga ska ha en stimulerande och utvecklande fritid. Sedan 1976 har de genom sin föreningsverksamhet erbjudit barn och ungdomar en mängd av olika aktiviteter — alltifrån kampsport till teater. Aktiv Ungdom finns i hela Sverige, i sju olika distrikt, och i våras fick jag […]

Läs mer →

Att våga testa en ny metod i butiken

På Kapellplatsen i Göteborg ligger en av Systembolagets 448 butiker. Där jobbar 16 personer som tar sig till jobbet med viljan att försöka göra det bästa av situationen och skapa den bästa möjliga arbetsmiljön för varandra – så som vi flesta gör. En av dessa 16 personer är butikschef Katarina Åkerström Nord. När hon i september […]

Läs mer →

IKFF tränar för en värld i fred

Sen Ryssland invaderade Ukraina har jag fått många samtal från journalister. Frågorna är enkla: Hur kan vi må bra i dessa tider av osäkerhet? Hur ska vi prata med våra barn? Hur ska vi skydda oss? Hur ska vi ta hand om varandra? Svaret är mindre enkelt: samarbeta. Ett begrepp som låter enkelt men är […]

Läs mer →

Popkollo – från tidsbrist till mer energi

Popkollo är en fantastisk ideell organisation som arrangerar sommarkollon och andra musikverksamheter för tjejer och transpersoner. Deras mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt samhälle. Jag fick äran att göra en teaminsats tillsammans med dem och deras verksamhetsansvarige Matilda Köpcke i höst, som blev deras Psykologiska tränare. Matilda har svarat på […]

Läs mer →

Träna chefens tränare på Systembolaget 

Planeten får inte blir för varm. Detta faktum påverkar alla organisationer.  Systembolaget har höga målsättningar kring sin klimatpåverkan. Det måste finnas hållbara inköp och därför finns ett team dedikerat till just detta. Uppgiften är komplex då det inte bara gäller att få till hållbarhet i leverantörskedjan utifrån miljö, utan även hållbarhet gällande arbetsvillkor och mänskliga […]

Läs mer →

Samarbete är grunden för all verksamhet

Emmelie Ericson Ditlau

Emmelie Ericson Dittlau är HR-specialist och har nyligen certifierat sig i Habitud. Det kändes som ett bra tillfälle för att ställa lite frågor om hennes knep för att få psykologisk träning att fungera. Varför tycker du att det är viktigt att arbeta främjande med teamutveckling? Samarbete är grunden för all verksamhet. Genom att jobba med […]

Läs mer →

Unga Reumatiker blev taggade på psykologins tandborstning

Unga Reumatiker är en ideell organisation som arbetar för att unga med reumatisk sjukdom ska känna livsglädje och tro på att kunna uppfylla sina drömmar. Organisationen finns över hela landet och sammanfogas av en riksstyrelse och ett kansli – vilka under våren vände sig till Psykologifabriken för att finslipa sitt samarbete. Sagt och gjort, i […]

Läs mer →