Lyckligare organisationer

Du vill skapa en välfungerande arbetsplats. En hälsosam organisation där människor både mår bra och får utrymme att prestera. Du vill arbeta för att utveckla verksamheten och inte bara släcka bränder. Vi hjälper dig att skapa en lycklig organisation.

Psykologifabrikens metod för en lyckligare organisation bygger på åtta principer för framgångsrika team som beskrivs i boken Ensam eller stark. Med inspirerande och kunniga organisationspsykologer och vår digitala tjänst Habitud Pro gör Psykologifabriken det roligt att skapa en lyckligare organisation i fem enkla steg.

Hur vet vi vad vi ska fokusera på?
Habitud Pro erbjuder en vetenskaplig kartläggning i form av en enkät som visar er hur ni ligger till på åtta principer för framgångsrika team.

Hur går vi från inspiration till handling?
Psykologifabrikens populära workshops är interaktiva och startar förändringsarbetet – samtidigt som det är kul. Läs om vad andra tyckt här.

Hur stöttar vi förändringen i vardagen?
Habitud Pro erbjuder digitala kurser som sätts samman efter ert behov från en bank av över 400 vetenskapligt baserade träningstips.

Hur får vi samma språk?
Låt hela gänget läsa boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team, som vunnit utmärkelsen Årets projektledarbok. Boken är både lättläst och baserad på över 100 vetenskapliga studier. På så vis får ni ett gemensamt språk samtidigt som ni pratar om det som ger resultat.

Hur håller vi igång träningen över tid?
En utsedd intern ambassadör får verktygen för att hålla förändringsarbetet igång. Personen blir certifierad i Habitud Pro och kan genomföra kartläggningar av de åtta principerna och skicka ut digitala kurser för att fortsätta träningen.

Nyfiken på att bli en lyckligare organisation? Kontakta oss på team@psykologifabriken.se

Läs mer om våra insatser i våra kundcase. Läs mer om Vetenskapsrådet, Sisab med flera här.