Teamutveckling för framgångsrika team

Vill ni skapa ett team där teammedlemmarna trivs, stannar och når sina viktiga mål? Hjälp då det teamet att bli hållbart och framgångsrikt med vår teaminsats.

I den arbetar en av våra inspirerande och kunniga organisationspsykologer tillsammans med er i tre workshops utspridda med minst en månad emellan. I en första workshop får ni en översikt av åtta principer för framgångsrika team, genomföra vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team och utifrån resultatet välja en av de åtta principerna att fokusera på. Under den andra workshopen får ni fördjupa er i vald princip. På den tredje workshopen får ni genomföra kartläggningen igen och göra en plan för hur ni fortsätter på egen hand.

Mellan de tre träffarna får ni stöd från det psykologiska gymmet Habitud för att regelbundet göra övningar, psykologiska träningstips, för att utvecklas som team. Träningstipsen väljer ni från vald princip. Exempelvis om ni valt princip fyra om positiv feedback så väljer ni olika träningstips som handlar om positiv feedback. Habitud ingår i nio månader för alla deltagare.

Med detta upplägg finns en god chans att ni skapar ett hållbart och framgångsrikt team. Samtidigt som ni förmodligen kommer ha ganska kul. För vi tycker inte att ni ska vänta tills ni har problem, se teaminsatsen mer som att gå till gymmet och bygga styrka än att gå till sjukgymnasten när skadan kommit.

Komplettera med en Habitudtränare i teamet för att hålla igång teamutvecklingen efter att vi är klara.

Läs mer om våra insatser i våra kundcase. Exempelvis kan du läsa om hur det gick för Åhléns här.

“Ett stort tack för hela höstens utbildningspaket! Projektledarna är odelat positiva till övningarna och även övriga medarbetare som ”utsatts” för de psykologiska träningstipsen, genom olika projektdiskussioner, är positiva. Vi ser att övningarna skapar ett öppnare klimat på arbetsplatsen som tillåter mer diskussioner och bidrar till att projektmedlemmarna känner större delaktighet.”

Stina Berg – Projektchef Syncore

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?