Kartläggning av åtta principer för framgångsrika team

Om du vill göra teamet mer hållbart och framgångsrikt behöver du veta tre saker. Du behöver känna till teamets styrkor och utvecklingsområden så att du vet vad ni ska fokusera på. Du behöver ta reda på vad ni kan göra för att bli bättre inom det område ni valt. Slutligen behöver du kunna utvärdera om era ansträngningar ger resultat eller om ni behöver byta strategi. Psykologifabrikens kartläggning av åtta principer för framgångsrika team ger dig allt detta på kort tid.

Kartlägg, diskutera och ta ett första steg – på ett och samma möte!
På bara en timme kan ett team göra en kartläggning, välja ett fokus, skapa en handlingsplan och påbörja sin teamutveckling. Genom att göra två till fyra kartläggningar på ett år och arbeta med psykologiska träningstips från Habitud emellan kan teamen utvecklas kontinuerligt. Så att ni kan göra teamutveckling till en vana.

Frågor som bygger på forskning
Kartläggningen är uppbyggd av vetenskapligt beforskade enkäter. Det betyder att varje fråga vi ställer mäter något som faktiskt spelar roll för medarbetarnas hälsa och prestation. Till exempel så visar Amy Edmondsons forskning att psykologisk trygghet påverkar teamet prestation och förmåga att lära. Därför har vi valt att inkludera hennes enkät Psychological safety. Om du vill ha nöjda medarbetare som gillar sitt jobb så är det viktigt att skapa ett härligt feedback-klimat. Det visar Fredrik Anseels forskning så därför ställer vi också frågor från hans enkät Feedback Environment Scale. Sammantaget så mäter vi om ni är ett hållbart och framgångsrikt team.

Vi tar väl hand om era personuppgifter
För att kunna skicka ut en mätning behöver vi enbart få tillgång till medarbetarnas namn och mejladress. Medarbetarna skickar in sina svar anonymt och resultatet redovisas på teamnivå. Det går alltså inte att se vad enskilda medarbetare svarat. Det går heller inte att spåra svaren till en enskild person.

Underlag för att skapa beteendeförändring och mätbara resultat
Kartläggningen använder vi när vi vill komma igång med att skapa vanor och skapa beteendeförändring med en teaminsats. Den består av tre workshoptillfällen om tre timmar vardera med arbete i Habitud emellan. Kartläggningen ingår för alla deltagare i en teaminsats.

Vi använder även kartläggningen när vi vill göra teamutveckling till en vana och skapa varaktiga resultat med en psykologisk tränare. En person som får lära sig att kartlägga team och utveckla team utifrån resultatet. Obegränsat antal kartläggningar ingår för tio personer under ett år för varje tränare.

    Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?