Habitudtränartränare

Vill ni stötta många eller alla team i er organisation efter att ha märkt de positiva effekterna av att ha Habitudtränare? Vill HR räcka till så att fler medarbetare, ledare och chefer kan få stöttning? Vill ni skapa teamutveckling som vana för hela organisationen?


Du vet säkert redan att en Habitudtränare är en person som gör teamutveckling till en vana i ett team. Habitudtränare är chefer, eller andra personer som ansvarar för teamutvecklingen i teamen. Under en uppstartsdag utbildas deltagarna till att kunna välja Habitudövningar med sina team, utveckla sina team genom att regelbundet göra dessa övningar och att kunna utvärdera arbetet med en kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. Psykologifabriken följer upp Habitudtränarna och fördjupar deras kunskaper på våra tränarträffar under ett år.  

När träningen skalas upp och ni vill utbilda många Habitudtränare i organisationen så gör vi en skräddarsydd uppstartsdag baserad på er organisations behov. En Habitudtränartränare följer sedan upp arbetet hos tränarna med interna tränarträffar. En tränartränare är ofta en person på HR som ansvarar för ledarutveckling eller en chef som är chef över chefer. 

Med detta upplägg kan vi, på ett kostnadseffektivt sätt, få alla teamen i en organisation att utvecklas. Teamen kan snabbt skapa en handlingsplan och ta tag i resultaten från en medarbetarenkät eller vår kartläggning av åtta principer för framgångsrika team. HR får en strukturerad metod att stötta hela sina organisation. Läs om hur Systembolaget gjort för att stötta väldigt många team med Habitud här.

Habitudtränartränaren får även stöttning av Psykologifabriken över tid. För att hålla igång arbetet under året deltar du i två uppföljningstillfällen som vi kallar tränartränarträffar. Där träffar du andra tränartränare för att utbyta erfarenheter, inspireras och coachas i dina ansträngningar. Dessutom deltar du i våra vanliga tränarträffar för Habitudtränare för att kunna importera idéer till det interna nätverket som du leder.

Vad ingår i utbildningen? 

Trots nyttiga metoder och spännande innovationer som vi vill införa i våra organisationer, är det vanligt att det nya vi för in i organisationen snabbt försvinner igen. Det brukar uppskattas att ungefär hälften av alla implementeringar misslyckas. Så hur skapar vi egentligen teamutveckling som vana med Habitud som verktyg för hela organisationen?

Vi har utifrån implenteringsforskning kokat ner vår utbildning till detta upplägg:

För Habitudtränare i tränartränarens organisation:

 • En uppstartsdag för att utbilda era chefer och ledare till Habitudtränare. Uppstartsdagen är starten på ett år av teamutveckling. Uppstartsdagen skräddarsys efter din organisations behov.
 • Internt skräddarsytt nätverk som drivs av tränartränaren med förslagsvis fyra tränarträffar per år.
 • Hundratals övningar från Habitud hjälper cheferna att lyckas med beteendeförändringen genom att ge förslag på saker de kan göra i sin jobbvardag för att utveckla sitt team. 
 • 20 teammedlemmar får tillgång till alla hundratals träningstips på Habitud, både för att träna själv och för att tillsammans föreslå och genomföra träningstips med teamet. Du kan köpa till enskilda medlemskap på Habitud Pro för 950 SEK moms (ordinarie pris 2950 SEK exkl moms).
 • Dessa 20 teammedlemmar per Habitudtränare får delta i obegränsat antal kartläggningar under året så att ni kan utvärdera träningen.
 • Plus mycket mer, till exempel metodboken Ensam eller Stark och andra fysiska produkter :) 

Som tränartränare:

 • Den vanliga uppstartsdagen som Habitudtränare för att lära dig grunderna.
 • En uppstartsdag för dig som tränartränare, som ger dig tillräcklig grundkunskap för att implementera Habitud i flera team och att designa tränarträffar för Habitudtränarna i din organisation.
 • Två tränartränarträffar (á 2 timmar) med andra tränartränare som arbetar med Habitud i större skala i sina respektive organisationer. Inspireras av andra och få hjälp att överkomma hinder du stött på. Träffarna fokuserar på Habitud som metod och utgår från olika aspekter av implementeringsforskning. 
 • Fem tränarträffar (á 2 timmar) med andra Habitudtränare från andra organisationer. Träffarna hjälper till att hålla i arbetet under året med HR-personer, chefer och andra människor som jobbar aktivt med att skapa engagemang i sina organisationer. Importera idéer från det interna nätverket som du leder. Läs om ett exempel här.
 • Fem timmar handledning med psykolog som utformas utifrån tränartränarens önskemål och behov.
 • Mängdrabatt ges till Habitudtränare i din organisation. Prata med oss!

Hör av dig så pratar vi mer!

  Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?