Mångfald

Mångfald av beteenden för att nå mål

Vi har en strategi, vi har mål och värderingar. Nu vill vi förändra vår kultur och skapa beteendeförändring. Vi vill välja ut nyckelbeteenden som följer våra värderingar och leder till våra mål. Hur gör vi?

En organisationskultur består av tusentals beteenden som uppmuntrats över många år. Är det uppskattat att prata med personer från andra avdelningar? Måste beslut gå via en chef? Är det fint att jobba över? På samma sätt som människan formats av evolutionen att stå upprätt och bli fenomenala långdistanslöpare har det samtidigt pågått en evolution av kulturen, av vilka beteenden som varit bäst lämpade. Fördelarna med att laga varm mat och göra spjutspetsar har belönat sig genom historien. En organisationskultur fungerar på samma sätt. Det sker en evolution där de beteenden som är bäst lämpade kommer överleva. Om det är fint att jobba över kommer det beteendet att överleva.

Att försöka beordra fram en beteendeförändring kan vara lika fruktlöst som att säga åt våra förfäder att uppfinna hjulet. Det är en upptäckt som växer fram organiskt med två evolutionära processer: variation och selektion. Variation handlar om att ha en mångfald av beteenden på samma sätt som vi behöver en mångfald av djur och växter på vår planet. De behövs för olika ändamål, miljöer och temperaturer. Selektion handlar om att uppmuntra de beteenden som bäst passar organisationen.

Hur skapas variation? Genom att låta era medarbetare själva experimentera med olika sätt att uttrycka era värderingar och nå era mål. Med en mångfald av positiva beteenden blir det lättare att sedan skapa en selektion. Hur skapas det? Genom positiv feedback. Låt medarbetarna berätta för varandra om vad de testat, kanske på workshops, i nyhetsbrev och i berättelser i fikarum. Skapa en kultur av mycket positiv feedback på de beteenden som leder till målen och är i linje med värderingarna. Då har ni plötsligt exempel på nyckelbeteenden. Beteenden som vuxit fram organiskt för er miljö. Långt bättre än toppstyrning.

Denna text kommer från min spalt i tidningen Personal & Ledarskap. Den kopplar även till princip 1 i vår bok Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.