Psykologifabrikens blogg

Poster taggade student

Uppskjutarens personlighet

personlighet

Den till dags dato mest vedertagna förklaringsmodellen bakom uppskjutande brukar kallas för prokrastineringsekvationen. I korthet går den ut på att vi skjuter upp en aktivitet på grund av värde (ingen morot), förväntan (ingen tilltro), tid (avlägsen deadline) samt impulsivitet (distraktion). Till skillnad från de ofta intuitiva, men ovetenskapliga, indelningarna i “prokrastineringstyper”, erbjuder prokrastineringsekvationen ett perspektiv på uppskjutande som går att applicera i […]

Läs mer →

Behandlingsstudie för studenter som prokrastinerar

studenter

Prokrastinering är ett vanligt fenomen bland universitetsstudenter, i undersökningar brukar ungefär hälften beskriva sitt uppskjutande som så omfattande att det skapar betydande problem och stort lidande. Utöver att det kan ha en negativ inverkan på ens studieresultat renderar det ofta i både stress och oro. Tidigare har ett forskningsprojekt vid Stockholms universitet dock visat att det finns hjälp […]

Läs mer →

Varför studenter prokrastinerar

Prokrastinering är ett vanligt förekommande fenomen hos befolkningen, i synnerhet bland personer som läser på universitet och högskola. Undersökningar visar att uppemot hälften av alla som studerar upplever att uppskjutande är ett så stort problem att de önskar åstadkomma en förändring. Denna siffra behöver visserligen inte återspegla ett lidande, men indikerar att många studenter uppfattar […]

Läs mer →

Tidshantering och prokrastinering

Prokrastinering är ett utbrett fenomen bland befolkningen i stort, och antalet personer som själva uppger att de har stora problem med att ta tag i saker uppgår till cirka en femtedel av den vuxna befolkningen. Den grupp i samhället som anses ha störst svårigheter är dock universitetsstudenter, där uppemot hälften av dessa individer  själva tycker […]

Läs mer →

Behandlingsstudie om prokrastinering söker deltagare

I ett nytt forskningsprojekt som bedrivs av medarbetare på psykologiska institutionen vid Stockholms universitet samt Studenthälsan Karolinska institutet ska två former av behandling för prokrastinering, uppskjutandebeteende, utvärderas. Tidigare har internetbaserad psykologisk behandling visat sig ge goda resultat för personer som regelbundet skjuter upp saker och ting i sin vardag, och nu prövas ett liknande upplägg […]

Läs mer →

Uppskjutande bland studenter

Eskilstuna Kuriren intervjuade nyligen mig och Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, med anledning av den forskning som bedrivs kring behandling av prokrastinering. I en av artiklarna belystes även studenternas speciella situation när det gäller problematiskt uppskjutande, det vill säga när svårigheterna blir så stora att det går ut över både sina […]

Läs mer →