Målsättningstips från positiv psykologi

Snart är det kanske dags att sätta upp ett mål för 2012, planera träningen inför sommarens utmaning eller våga göra det där som du alltid drömt om. För att lättare nå våra mål finns det utifrån positiv psykologi två viktiga komponenter att ta hänsyn till.

1. Målet bör vara meningsfullt och du ska uppleva att det är viktigt för just dig. När vi jobbar mot målet är det viktigt att det känns som att processen till målet, inte bara slutresultatet, känns meningsfull och stimulerande. När målet är formulerade så att även lärandeprocessen är viktig kommer fokus lättare flyttas från en rädsla att misslyckas till en längtan efter att lära mer. Meningsfulla mål är även ett sätt för att vi lättare ska kunna motivera oss att fortsätta vår strävan. Tipset är att se till att formulera eller förändra målet så att det känns meningsfullt och att det finns en lärandekomponent med. Glöm inte bort att målet bör vara specifikt och inte “så bra jag kan mål”, på så sätt kan vi mäta om vi om vi är på sätt väg.

2. Engagemang i målet påverkas av om målen känns viktiga och meningsfulla (se ovan). Men det påverkas också av vår tro på att vi kan lösa uppgiften (self-efficacy). Ett sätt att öka vår tro på att vi kan nå målet är om vi hela tiden ser till ett att de aktiviteter vi gör för att nå till målet eller målet i sig är tillräckligt utmanande för vår kompetens. Det innebär att ett tidsmål på Göteborgsvarvet inte bör vara varken för enkelt eller för svårt. Försök istället att göra det realistiskt, men samtidigt utmanande. En annan viktig aspekt är att vi alltid måste justera vår utmaning/vårt mål efter de förutsättningar som är just nu. Din kompetens kan variera från dag till dag. Har du till exempel mycket på jobbet eller har varit förkyld så kommer träningen bli lidande och för att lättare uppnå engagemang behöver målet anpassas till detta. På detta sätt kommer kunna hamna i flow som gör att vi lättare når vårt mål, det känns roligare, vi vill fortsätta med det vi håller på med och vi mår bättre. Vi slipper en massa oro och ångest för att målen är för högt satta eller att känna oss uttråkade för att de är för enkla.

Mitt mål för våren 2012 är att skriva ett kortare blogginlägg varje vecka. Det känns meningsfullt att få dela med mig av tankar jag har kring positiv psykologi och hur jag relaterar det till olika situationer som dyker upp i min vardag, som jag läser eller frågor jag får. För mig känns positiv psykologi som ett område som är lättillgängligt och användbart och jag vill att så många som möjligt ska få ta del av detta forskningsfält. Min största utmaning blir att inte sätta för höga mål för mig själv. Därför har jag valt att begränsa bloggandet till korta blogginlägg och med tanken “hellre ett kortare inlägg än få långa”.

Om ni har något ni vill att jag ska blogg om eller någon fråga är det bara att skicka ett mejl till susanna@psykologifabriken.se

Lästips:
Latham och Locke (2002). Building a practical and useful theory of goal setting and task motivation.
Fredrik Ullén om flow i DN

I Psykologifabriken har vi skrivit om mål, flow och mening tidigare.