Framtiden för psykologisk behandling enligt Brjánn

Nyligen hade föreningen för Sveriges KBT-psykologer årsmöte. Förutom att höra exempel på hur KBT kan implementeras i stor skala valdes Brjánn Ljótsson till ny ordförande. Jag passade på att ställa honom några frågor.

Hur vill du att framtiden ska se ut för psykologisk behandling i Sverige?
Det finns nu ett otal vetenskapliga studier som visar att psykologisk behandling, framförallt kognitiv beteendeterapi, har en enorm potential att hjälpa personer med både psykisk och fysisk ohälsa. Tillgången till effektiv psykologisk behandling står inte tillnärmelsevis i relation till det individuella eller samhälleliga behovet idag. Jag hoppas att det kommer att ändras i vår snara framtid.

Vad anser du måste ske för att detta ska bli verklighet?
Det finns en medvetenhet hos myndigheter om att det behövs strategier för att fler ska kunna erbjudas effektiv psykologisk behandling. Men det blir lätt fel, t.ex. rehabgarantin. Tyvärr kan inte Psykologförbundet hjälpa myndigheterna att fatta informerade beslut om hur tillgängligheten ska öka, eftersom förbundet inte entydigt ställer sig bakom att just de psykologiska behandlingsmetoder som har bäst evidens ska öka i tillgänglighet. Det blir lätt att “all psykologisk behandling är bra” och man kan därmed inte aktivt stödja de riktade insatser mot specifika metoder som behövs idag.

Kan du ge ett exempel på en verksamhet som du tycker redan nu ger en bild av denna framtid?
Både Gustavsbergs Vårdcentral och Internetpsykiatrin är exempel på verksamheter där man i ett landstingskontext arbetar med att använda psykologresurser på ett optimalt sätt för att göra effektiv psykologisk behandling tillgänglig för så många som möjligt.

Tack Brjánn! Jag kom själv på ett till exempel på nytänkande inom psykiatrin: Södermottagningen i Helsingborg, en av finalisterna i Stora psykologpriset 2011. De har visat hur psykiatri kan se ut när den styrs utifrån KBT och med en variant av stegvis vård. Patienterna kan få olika sorters hjälp: gruppbehandling, internetbehandling eller individuell behandling. Väl värt att spana in!