Vad gör egentligen en organisationspsykolog?

De flesta tänker på en klinisk psykolog när de hör ordet psykolog. För mig, de andra på Psykologifabriken och många andra arbets- och organisationspsykologer kan det krävas en del förklaring av vad vi gör. I förra veckan grundades en ny förening för sådana som oss. Jag fångade den nya ordföranden, Patrik Nyström, för en kort intervju. Han får förklara vad vi gör.

Vad kan en arbets- och organisationspsykolog tillföra en organisation?
Som organisationspsykolog arbetar du med att utveckla prestationer och samarbete hos individer och arbetsgrupper i en organisation. Man kan skilja mellan yttre och inre faktorer och som psykolog arbetar du med båda. Yttre faktorer är t ex organisationsmål, kultur, arbetsprocesser. Inre faktorer är individens förmåga att hantera förväntningar och krav utifrån. I hur stor grad man kan mästra situationen beroende på erfarenhet, kompetens och personlighet? Nyckelfråga: Vilka områden behöver fokuseras för att prestera bättre?

Som psykolog har du den utbildning och erfarenhet som behövs för att göra en kvalitativ, precis bedömning och behovsanalys. De insatser som baseras på bristfällig bedömning och behovsanalys riskerar att missa målet. Så vår kunskap när det gäller personbedömning är central. Sen har vi mycket att bidra med när det gäller samtal som verktyg för ökade prestationer. Hur fångar man upp motivationen hos den andre? Hur ansvarliggör man den andre?

Ledarutveckling är centralt för de flesta organisationspsykologer, att stärka chefen i sin roll genom handledning individuellt eller i grupp, erfarenhetsbaserat lärande eller genom personliga utvecklingsinsatser och utbildning.

Hur skulle du vilja att utvecklingen blev för organisationspsykologin och organisationspsykologerna i Sverige?
Jag önskar att fler psykologer väljer den här inriktningen, som det är idag är vi ju i minoritet i kåren. Det är fantastiskt roligt och spännande att arbeta så nära chefer, ledningsgrupper och medarbetare och bidra till utveckling och ökade prestationer.

Andra yrkesgrupper arbetar med organisationsutveckling men har mer fokus på system, teknik, strukturer, processer medan vi har människan i fokus och med psykologin som verktyg optimerar vi prestation och livskvalitet för individer, grupper och organisationer.

Dina tre favoritknep från psykologin?
Svår fråga, det här är inga knep direkt men några frågor som jag fångat upp under mitt psykologarbete och som jag tycker är intressanta att ställa sig är:

-Hur mkt av min energi lägger jag på saker jag inte kan påverka?
-I mötet med andra människor, är jag mest fokuserad på att förstå eller att göra mig förstådd, både och eller varken eller?
-Får jag i mitt vardagsliv och i mitt arbete användning för det jag tycker om och är bra på?
-Var har jag mitt fokus? Dåtid, nutid eller framtid?