Team debrief på 18 minuter ger märkbara resultat på Vetenskapsrådet

Nu måste vi fokusera på att nå årets resultat, så vi hinner inte med att förbättra teamet. Känner du igen den här typen av kommentar? Interna satsningar får ofta vänta till sen. Egentligen finns det inga bra ursäkter för att vänta. God prestation förutsätter en välmående organisation. Och det behöver varken göras tidskrävande eller krångligt. Utvärderingsmetoden team debrief är ett smidigt sätt att snabbt förbättra effektiviteten i teamarbetet.

En organisation som testat detta är Vetenskapsrådet. De kontaktade oss i fjol för att få hjälp att skapa förutsättningar för ett starkare samarbete på en av sina avdelningar. De bestämde sig för en kortare insats där de ville fokusera på målsättning och feedback, två av de åtta principer som forskning visar är avgörande för en grupps hållbarhet.

Vetenskapsrådets väg till en starkare grupp

Under en heldagsworkshop samlades chefer och medarbetare för att utvecklas tillsammans. Som en start kartlade de hur de låg till på principerna med hjälp av Habitud. När dagen var slut fortsatte träningen med fokus på att tillämpa principerna på arbetsplatsen. Under tre veckor fick medarbetarna träningstips från Habitud skickade till sin e-post som de skulle göra under dagen. Det kunde till exempel handla om att formulera ett smart personligt mål eller att be en kollega om återkoppling. Cheferna uppmuntrade träningen genom att avsätta tid under avdelningsmöten och peppa i korridorerna, vilket blev en framgångsfaktor.

Mer lärande och bättre samarbete med team debrief

En av de utmaningar som medarbetarna som Vetenskapsrådet uppskattade allra mest var alltså team debrief. En sådan övning tar bara 18 minuter i genomsnitt och stärker gruppens prestation med 20-25 procent. Det låter nästan för bra för att vara sant, men sant är det. En team debrief går ut på att utvärdera vad som bidrog till resultat, och teamet hade kunnat göra annorlunda efter varje avslutat samarbete. Till exempel efter ett större projekt, eller för att utvärdera ett måndagsmöte. Syftet är att lära av sina erfarenheter.

Vetenskapsrådet blev bättre på både målsättning och feedback

När vi träffade Vetenskapsrådet igen för en uppföljning såg vi signifikanta resultat på både målsättning och feedback. En ökad enighet kring viktiga arbetsuppgifter, starkare sammanhållning och mer hjälpsamhet. Starkare upplevelse av att få användbar feedback och ökad insyn i varandras arbete. Medarbetarna vittnade om att de nu fick ”snabb och positiv respons på utförda arbetsuppgifter”, ”mer positiva tillrop” och ”mer inlyssnande”.

Så nästa gång en chef eller medarbetare vill skjuta på teamets utvecklingsarbete, varför inte föreslå en team debrief? Eller än hellre, testa en redan idag!

Tack Vetenskapsrådet för att vi fick vara med i ert viktiga interna arbete!

Nyfiken på flera uppdrag där kunden uppnått en mätbar förändring tack vare sina ansträngningar? Vi samlar alla våra kundcase här. Där hittar du ett arbete för Naturvetarnas studentråd och SISAB. Under vintern kommer du även få höra hur vi hjälpt SSU och IKEA.

Kristin Öster
Psykolog & organisationskonsult på Psykologifabriken