Psykologifabrikens bloggPoster taggade mätbar

Mätning och måluppfyllelse

Postat av för Manegen
mätning

Utgångspunkten för att lyckas med sina mål är att de ska vara tillräckligt konkreta, realistiska och tidsförankrade. Inom psykologisk forskning betonas därför vikten av att formulera dem på rätt sätt i syfte att öka sannolikheten att uppnå dem, exempelvis när det gäller att gå ner i vikt, komma ut ur nedstämdhet eller komma igång med träningen. Enbart målsättning räcker dock […]

Läs mer →

Vikten av återkoppling

Postat av för Manegen

Konkreta och realistiska mål förespråkas ofta som en metod för att minska vår benägenhet att skjuta upp viktiga uppgifter och åtaganden. Forskning visar att tydliga, förutsägbara och väl avgränsade mål ökar vår motivation att arbeta, vilket gör det till en av de mest verksamma åtgärderna för att komma tillrätta med prokrastinering. Genom att bryta upp […]

Läs mer →

Så mycket kan en sjuk VD kosta företaget

Postat av för Manegen

Som John skrev tidigare så har vi nyligen varit på Veckans affärers event Samhällskapitalistdagen. Vi blev inbjudna för att visa upp vårt digitala verktyg Viary och när vi minglade med de andra gästerna berättade vi bland annat om hur Psykologifabrikens konsulter använt det för att öka balansen mellan arbete och fritid bland Fritidsresors destinationschefer. På […]

Läs mer →

“Chefen är den viktigaste personen för att driva förändring”

Postat av för Manegen

Att förändra beteenden och att mäta effekten av våra insatser är något som vi på Psykologifabriken brinner för. En viktig del i detta arbete är det digitala verktyget Viary. Tanken med Viary är att göra våra insatser mer konkreta och mätbara vilket gör dem mer belönande för oss och våra kunder. Här kan du bland […]

Läs mer →