Psykologifabrikens bloggPoster taggade insomni

Goda resultat för KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot sömnproblem inom primärvården

Postat av för Manegen

Insomni behandlas oftast farmakologiskt trots att KBT har bättre långtidseffekt. Studier tyder på en god effekt av KBT och internetbaserad vägledd självhjälp mot insomni. Många av dessa har dock genomförts i icke-klinisk miljö och har uteslutit deltagare med samsjuklighet. I en studie studerades effekterna av Psykologpartners sömnprogram ”Sovhjälpen”. Denna pilotstudie syftade till att utforska om […]

Läs mer →

När jobbet försvårar din sömn

Postat av för Manegen

Din förmåga att sova gott om natten har ett starkt samband med hur din dag ser ut. Beroende på hur aktiv du är dagtid så påverkas dina möjligheter att somna på kvällen. Motsatsen till sömn är aktivitet, och genom att hålla dig igång så blir kroppen pigg och alert. Detta är en väldigt bra egenskap […]

Läs mer →

Tre sömntips från psykologen Markus Jansson-Fröjmark

Postat av för Manegen

Jag heter Markus Jansson-Fröjmark, är legitimerad psykolog och docent i psykologi. Sedan ett halvår tillbaka arbetar jag som universitetslektor vid Psykologiska institutionen vid Stockholms universitet. År 2005 doktorerade jag med en avhandling som berörde sömnstörningen insomni, vilken bland annat kännetecknas av svårigheter att somna på kvällen, frekventa eller långvariga uppvaknanden på natten, bristfällig sömnkvalitet och […]

Läs mer →

Svårt att sova? Jag har testat sömntips

Här kommer alltså ännu mer psykologiska tips och trix. Helt ovetenskapligt har jag sedan en tid tillbaka testat lite KBT  mot sömnproblem.  Metoderna jag testar har evidens. Precis som de flesta har jag då och då problem att sova. Problemet uppkommer sällan under sega föreläsningar på dagtid (narkolepsi?) men ibland ligger jag hela nätterna och vrider mig […]

Läs mer →