Hur skulle det vara om kreativ förmåga användes som ett mått på hälsa, undrar någon i publiken på Uppsala Creativity Day när neurologen Alice Flaherty, Harvard Medical School, håller föredraget “Creativity as disease? Neurological aspects of idea generation.” Många fler skulle förmodligen betraktas som sjuka, och många av dem som idag är sjuka, skulle betraktas […]