Psykologifabrikens bloggPoster taggade emotioner

Acceptans och prokrastinering

Postat av för Manegen

Prokrastinering är ett välkänt fenomen för de flesta människor, i synnerhet bland studenter. Undersökningar pekar på att uppemot hälften av alla som studerar på universitet eller högskola upplever stora svårigheter och sämre välbefinnande till följd av sitt uppskjutandebeteende. Olika typer av insatser för att hjälpa individer komma tillrätta med sina problem är således viktigt. Forskning pekar […]

Läs mer →

Flyktiga känslor

Postat av för Manegen

En stor del av vårt dagliga beslutsfattande påverkas av de känslor vi upplever. Känslor, eller emotioner, fungerar likt ett trubbigt verktyg som får oss att agera i linje med vad vi känner. Känslor vägleder därmed oss genom en rad olika situationer med det övergripande syftet att närma oss sådant vi mår bra av, och undfly […]

Läs mer →

Känslor är överskattade

Hur kommer det att kännas att överlämna ett tacksamhetsbrev? Kanske inte lika dramatiskt som Sorglöshetens Eric och Anders föreställer sig. Enligt psykologen Dan Gilbert har vi en tendens att överskatta hur starkt vi kommer att påverkas emotionellt av framtida händelser. En anledning är att vi oftast jämför med tidigare liknande situationer – och tänker inte […]

Läs mer →