Motivera inte dina medarbetare

Jag är en ny chef över en grupp som funnits ett bra tag. Jag tycker de är lite loja och lever inte upp till mina förväntningar. Jag försöker motivera dem med positiv feedback när de gör något bra, men det räcker inte.

Motiverade medarbetare har färre sjukdagar, genererar mer ekonomiskt värde till sin organisation och levererar med högre kvalitet. Engagemang går dock inte att beordra fram. Den välmenade positiva feedbacken kan få motsatt effekt om medarbetaren känner sig dresserad som en hund. De flesta människor vill känna sig självständiga. Låt därför bli att försöka motivera de du leder och undersök istället ett alternativ; Att låta dem motivera sig själva.

Skapa förutsättningar för motivation istället för att lägga all börda på dig själv. Det är lätt att tro att feedback måste komma från andra personer eller från chefen, men mest feedback får en person från sina arbetsuppgifter. Låt säga att två personer ska skriva en text som ska ut i personaltidningen. Den ena tänker “det är så stimulerande att läsa något jag själv skrivit” och den andra tänker “jag vill imponera på min chef med mina idéer”. Vem av dem låter mest motiverad? Jag misstänker att du röstar på den förstnämnda.

Att skapa förutsättningar för motivation är dock något helt annat än att vara passiv och låta dina medarbetare sköta sig själva. Genom att aktivt ta del av deras arbete och lyssna på vad de har att säga kan du stötta dem i sitt motivationsbygge. Testa följande tre frågor på en medarbetare om du vill komma igång:

• Finns det något som hindrar dig från att utföra ditt arbete på bästa sätt?
• Berätta om ett tillfälle då du kände dig riktigt motiverad på jobbet.
• Hur kan jag hjälpa dig att uppleva detta oftare?

Om de du leder ofta är loja och omotiverade, ta reda på när de inte är det. Deras svar kommer ge dig en fingervisning om hur de kan hitta sin egen motivation och hur du kan hjälpa dem med det.

Denna text kommer från en frågespalt i tidningen Personal & Ledarskap. Du kan läsa alla spalter här. Vill du ställa en fråga? Mejla den till mig på oskar (@) psykologifabriken.se, skriv i kommentarerna eller säg hej på Twitter.