http://www.flickr.com/grahambones/

Mike Norton siar om framtiden – Psykologifabriken är på väg dit!

Du kanske läst mitt inlägg om hur jag och min kompis Nicklas bjuder varandra på varannan lunch och hur vi är uppbackade av forskning inom både positiv psykologi och beteendeekonomi.

Jag beskriver bland annat hur Mike Norton bidragit med intressant forskning kring vilken typ av konsumtion som faktiskt bidrar till ökat välbefinnande. Hans tes – och resultat – är att man kan köpa sig lycklig. Detta förutsatt att man spenderar pengar på upplevelser tillsammans med andra, snarare än på saker till sig själv.

Mike Norton är en spännande ung forskare inom konsumtion och köpbeteende. Han har många bra idéer på hur vi skulle kunna ändra vårt sätt att konsumera, till större vinst och lycka både för oss själva och ur ett hållbarhetsperspektiv. När jag fick tillfälle att delta i en online-hangout tillsammans med Mike Norton, tog jag givetvis chansen.

Jag var nyfiken på hur människor ska göra för att ta del av de nya, kloka, insikter som modern psykologisk forskning bidrar med. Vi på Psykologifabriken har länge haft det som vårt huvudfokus – att göra psykologi begriplig, rolig och användbar. Mike Norton spånar på en framtid där vi har ett smart mått för att mäta subjektiv lyckonivå. Han jämför det med att mäta blodtryck. Om en person under en period har för låg lyckonivå, ska en doktor, eller psykolog, kunna ordinera vissa lyckostrategier. Exempelvis att köpa en present till en vän. Upplägget låter inte helt olikt de vi använder i våra Träningsprogram.

Ni som vill se hela samtalet med Mike Norton (och höra min något rostiga engelska) kan kika här.