Lästips för sommaren

Under sommarmånaderna finns det gott om tid att ta sig an de böcker som nyligen har släppts inom psykologi. Några av de mest intressanta titlarna som har släppts handlar om att etablera nya vanor, att fatta rätt beslut, samt att förstå och hantera utbrändhet. Här kommer ett par tips för den som vill lära sig mer om sig själv och andra, och samtidigt få en god stunds läsning i hängmattan.

Nystart, av Peter Hassmén, redogör för de steg som vi behöver ta för att komma till skott och vidmakthålla en förändring. Forskaren Peter Hassmén beskriver på ett lättförståeligt sätt vilka saker vi bör tänka på för att få ett förändring att fungera, och är hela tiden noga med att poängtera att en förändring tar mycket tid och ansträngning för att lyckas. Boken rekommenderas för alla som önskar lägga sig an nya vanor eller komma ifrån gamla ovanor.

Vald på en tiondels sekund, av Malin Lindelöw, beskriver de processer som påverkar vårt dagliga beslutsfattande. Forskaren Malin Lindelöw går igenom vetenskapliga studier på området och förklarar på ett enkelt sätt hur vi påverkas av stereotyper och känslor när vi försöker att fatta väl övervägda beslut. Boken ger läsaren insikt om att vi kanske inte alltid är så rationella som vi tror, och ger tips på hur vi bättre kan ge oss i kast med alla valmöjligheter.

Väggen, av Pia Dellson, är en mycket uppmärksammad bok om en av våra mest växande folksjukdomar – utbrändhet. Läkaren Pia Dellson skriver om sin egna erfarenheter att bli drabbad, samt vilka upplevelser hon bär med sig av att behandla och själv vara patient med utmattningsdepression. Boken är enkel att följa och läsvärd för den som vill veta mer om hur det är att råka ut för stressrelaterad ohälsa.

Foto: https://www.flickr.com/photos/80901381@N04/