Gå Ledarverkstan i sommar

Vecka 32 är det dags igen. Ledarverkstan i ett ordentligt femdagarsformat på den härliga kursgården Fridhem i Skåne. För dig som vill utvecklas som ledare eller förbereda dig för en kommande chefsposition.

Charlott Johansson, som arbetar med övergripande frågor på Folkuniversitetet i Malmö, säger så här om kursen:

“Jag märker att jag fortfarande använder mycket av det vi pratade om den där fina veckan på Fridhem. Jag har till exempel nyss haft utvecklingssamtal med flera medarbetare, och arbetade i förväg med att ta fram konkret, detaljerad positiv återkoppling, för att visa på de goda konsekvenser deras positiva egenskaper och beteenden har.”

Utbildningen följs med fördel upp av vårt träningsprogram i ledarskap som bland annat destinationschefer på Fritidsresor genomfört.

Kursen är väldigt uppskattad och snittbetyget 2012 var 4,7/5. Anmäl dig och läs mer här, det brukar bli fullt!