Få högpresterande arbetsgrupper i Sverige

Den riktigt välfungerande arbetsgruppen är sällsynt menar psykologiforskaren Christian Jacobsson. Jag träffade honom för en tid sedan när han certifierade mig i Group Development Questionnaire som han berättar mer om nedan. Jag fångade honom för en kort intervju:

Kan man mäta grupputveckling? Hur vet man om man har en bra eller en mindre bra grupp?
Det går att mäta grupputveckling framförallt med standardiserade enkäter som tagits fram och validerats mot gruppers faktiska prestationer. I stora drag finns det instrument som mäter gruppers ”klimat”, t.ex. Team Climate Inventory, och instrument som mäter gruppers utveckling genom ”faser” på väg mot att bli högpresterande, t.ex. Group Development Questionnaire.
Om det finns normdata för arbetsgrupper i Sverige så kan man jämföra den aktuella gruppen mot dessa eller så kan man över tid upprepa mätningen och på så sätt se om det sker någon utveckling i gruppen.

Vad har du sett i din forskning? Hur många välfungerande grupper har vi i Sverige?
Uppskattningsvis är ca hälften av arbetsgrupperna mer eller mindre välfungerande på så sätt att de har ett relativt bra samarbete, man är relativt fokuserade på att lösa sin uppgifter snarare än att vårda sina relationer med varandra, har ett öppet klimat, inga destruktiva konflikter osv., högpresterande grupper är däremot mer sällsynta, ungefär 15-20% skulle jag uppskatta andelen till. Närmare 15 än 20% för att vara mer exakt.

Vilka är dina tre bästa tips för att skapa effektiva team?
Mitt tips är att gruppen tar sig an följande tre punkter:
1. Klargör grupps syfte och mål, dvs. varför gruppen finns och vad den förväntas åstadkomma.
2. Mejsla ut tydliga roller, så medlemmarna vet vad de skall förvänta sig av varandra
3. Se till att dra nytta av varandras olikheter, t.ex. olika erfarenheter, kompetenser eller ”talanger”. Grupper blir bra när de slutar fokusera på medlemmarnas svagheter och istället utnyttjar varandras styrkor.

Har du erfarenhet av en högpresterande grupp? Dela gärna med dig i kommentarerna!