Experiment Bodenstein i backspegeln

Mitt under julrusch och vinterstress deltog 11 personer i Experiment Bodenstein. Det startade med att fabrikens VD John gav mig en utmaning för ett experiment med Viary. Efter att vi sökt deltagare och fått fler svar än vi vågat hoppas på, märkte vi hur Bodenstein fick stor effekt och beteenden spred sig från deltagarna till personer i deras närhet.

Grundtanken var att vi skulle coacha ett antal personer via Viary.  Vi ville använda den kunskap som finns inom positiv psykologi där stort fokus läggs vid att bygga på det som fungerar bra. Att använda sina styrkor och att uppmärksamma styrkor hos andra. Vi ville hjälpa dem att utföra små beteenden i sin vardag som skulle hjälpa både dem och deras medarbetare. I vissa fall lyckades vi.

”…vi skulle behöva “bodensteina” allihop här egentligen…”

Utveckling utan fysiska träffar

Eftersom inga fysiska träffar skulle ske, behövde vi arbeta fram ett bra koncept där vi kunde utnyttja Viary till fullo. Inlärning sker bäst genom en kombination av teori, praktik och reflektion. Vi använde därför Viary som en länk mellan Psykologifabriken och deltagarna, som hela tiden kunde ha instruktioner, material och möjlighet att få feedback genom Viary, med sig i sina smartphones. En typisk uppgift kunde vara att läsa en kort teoretisk text eller att lyssna på en liten föreläsning. Utifrån denna skulle man utföra någon form av beteende. Det kunde röra sig om att ge sina kollegor mer konkret och positiv feedback eller att reflektera över sitt sätt att ta emot feedback. Därefter fick deltagarna reflektera över händelsen och ge kommentarer i Viary. På så sätt kunde de få direkt feedback och snart pröva samma beteende, med vissa finjusteringar, igen. Totalt utfördes hela 319 beteenden under perioden.

Totalt utfördes 319 handlingar under experimentet

Kortare feedbackloop med Viary

Lägg märke till att det rör sig om kort tid mellan teori, aktiva beteenden och feedback. De flesta gångerna kom material ut under morgonen, under dagen utfördes utmaningen och feedback lämnades samma eftermiddag. Jämför detta med att gå till en handledare eller coach en gång i veckan eller ännu mer sällan och i efterhand få feedback på det man gjort. Eller för att ta det ett steg längre, jämför det med att åka till en kursgård och sedan förväntas omsätta kunskaperna i praktiken på sin arbetsplats. Med hjälp av Viary kan vi skapa en kortare feedbackloop och dessutom sker inlärningen i deltagarnas verkliga arbetssituationer. Uppgifterna är alltså alltid skarpa.

”Jag tyckte det var spännande att utföra konkreta beteenden och se effekterna, vilket gav mig mer motivation för att skapa bra arbetsklimat.”

“Jag lärde mig att tänja på mina bekvämlighetsgränser och mitt team fick en mer uppmärksam ledare.”

Under de tre veckor som experimentet pågick utfördes en mängd olika beteenden. Till en början av det lättare slaget, exempelvis att notera en styrka hos en medarbetare. Med tiden trappades utmaningarna upp och i slutet av perioden genomförde flera deltagare personliga möten med medarbetare de ville uppmärksamma på ett nytt sätt. Att aktivt söka efter styrkor hos andra är något man gör allt för sällan, tyvärr. Med Experiment Bodenstein visade deltagarna att det egentligen behövs ganska lite för att skapa stor förändring. Några små beteenden utförs, feedback ges direkt, för att sedan testa igen. Det är var det hela handlar om: att testa, testa om och dra nya lärdomar.

Den första omgången av Experiment Bodenstein gav alltså lärdomar, både för deltagarna, deras medarbetare och oss på Psykologifabriken. Vi vill gärna ta konceptet flera steg längre. Hur det går till, märker du när du följer livet i fabriken.