Zimbardo: Döda myten om hjälten!

Är du en hjälte i väntan på stunden då ditt hjältemod behövs?

Philip Zimbardo är kanske mest känd för sitt Stanford Prison Experiment 1971. Mycket av hans forskning har sedan dess handlat om vad som får vanliga människor att bete sig grymt och hänsynslöst i vissa sammanhang. Bland annat agerade han som expertvittne under syndabocksjakten efter skandalerna på Abu Ghurayb-fängelset.

Då samhällsvetenskapliga fakulteten på Lunds universitet utnämnt Philip Zimbardo till hedersdoktor passade han på att föreläsa för Lunds studenter om ondska. Till detta knöt han även ämnet hjältemod. Zimbardo menar att under vissa omständigheter kan det uppstå ondska och passiv acceptans av denna ondska. Men i dessa situationer kan också människor välja att trotsa det onda handlandet och agera mot ondskan. Hjältar är, enligt Zimbardo, även de vanliga människor som kanske en gång i livet hamnar i en situation där de väljer att göra något hjältemodigt.

Om detta kan skriver Phil Zimbardo och Zeno Franco i artikeln ”The Banality of Heroism”. Här återberättas bland annat historien om unga Jabar Gibson med kriminell bakgrund som under orkanen Katrina fyllde en buss med människor från sina fattiga hemkvarter och körde dem från Louisiana till tryggheten i Houston. Detta innan några nationellt sanktionerade räddningsuppdrag kommit igång.

Att vara en hjälte är enligt Zimbardo inte en egenskap hos vissa speciella människor, utan något alla kan välja att vara i situationer där behovet av en hjälte uppstår. Det kan handla om något så enkelt som att säga ifrån där andra blint följer en destruktiv auktoritet. Och om vi lyckas döda myten om att hjälten är en speciell person så finns det en möjlighet att fler kan identifiera sig med hjälterollen när det behövs. Kanske är det till och med så att om man i förväg bestämt sig för att den dagen vara en hjälte så är sannolikheten större att man kommer att agera som en sådan?

Av: Rauli Sulanko