Valbloggen tar upp en klassisk…

Valbloggen tar upp en klassisk studie om konformitet och hur du som arbetar i en grupp kan använda dig av… http://t.co/kQX2w7w3