Asian Efficiency på besök i Stockholm

Tre snabba med Aaron Lynn på Asian Efficiency

Vi på Psykologifabriken tror att de flesta kan utvecklas betydligt mer än vad de gör idag. Utveckling enligt oss sker genom små konkreta beteenden man utför varje dag. Här på bloggen lyfter vi då och då upp personer vi inspireras av för att höra hur de arbetar med sin egna utveckling. Den här gången har jag fått tillfälle att ställa några frågor till Aaron Lynn.
Vad i ditt eget experimenterande har haft störst påverkan i din vardag?
En av de viktigaste faktorerna är definitivt att få ordning på min hälsa och kost. Att äta hälsosamt och att ha en viss nivå av fysisk aktivitet har gjort under för min energi.  Det i sin tur gör att jag kan fokusera och koncentrera mig när jag vill få saker gjorda.
Hur gör du när du vill testa, och utvärdera, nya beteenden?
Jag har prövat att både dyka in i nya saker oplanerat och att planera minutiöst. Nu brukar jag hamna någonstans där emellan. Inledande research på ämnet, antingen online eller i mitt nätverk, innan jag planerar och prövar under en förbestämd period. Det sista är viktigt, då det finns väldigt många människor som prövar en sak i två dagar och sedan säger “åh, det funkade inte för mig”. Jag brukar alltid prova det nya under 30 dagar.
Utvärderingen gör jag både kvalitativt och kvantitativt. Kvalitativt via frågeformulär som jag utvärderar i efterhand. Kvantitativt via min smartphone, många experiment har gjorts med hjälp av Toggl.
Om du skulle rekommendera våra läsare att ändra på en enda sak, som skulle göra dem mer produktiva, vad skulle det vara?
Läs allt på Asian Efficiency! Förutom det, välj vad du vill börja med. Oavsett om det är ett nytt beteende eller en annan förändring i dina rutiner, finns inga ursäkter för att faktiskt agera och göra en liten förändring.
Aaron Lynn driver Asian Efficiency. Han är övertygad om att hög produktivitet gör att man kan leva sitt liv på ett mer stressfritt sätt. Läs mer om hur Psykologifabriken kan hjälpa dig med din produktivitet.