Hur sociala normer kan påverka ditt beteende

Att värna om miljön behöver inte vara så värst svårt. Lite källsortering här, några vegetariska måltider där och vips så är du på god väg. De flesta vet nog om detta men ändå är det för få som tar dessa enkla steg till ett miljövänligare liv. Några beteendeekonomer ville ta reda på om det finns något annat som kan få oss att agera mer “grönt”.

Du som någon gång bott på hotell har säkert stött på en skylt likt den här ovan som uppmanar oss att återanvända våra handdukar. Ett argument som ofta finns med på dessa lappar är att det är bra för miljön att inte tvätta för ofta och att du därför bör återanvända din handduk. Vad som inte står med är att hotellet naturligtvis sparar pengar på att du återanvänder din handduk. Jag tänker mig att hotellchefer har antagandet om att en lapp som uttrycker att det är bra ur miljösynpunkt att återanvända sin handduk får fler att återanvända sin handduk än en lapp som säger nått i stil med:

”Använd handduken flera gånger så slipper vi tvätta vilket sparar oss pengar.”

Troligtvis så stämmer detta men beteendeekonomerna ville ändå testa för att se om dessa miljö-lappar faktiskt fick hotellgäster att återanvända sina handdukar. Under en begränsad tipsperiod utförde de därför ett par enkla experiment för att ta reda på vad som påverkar beteendet “att återanvända sin handduk”. De började med att sätta ut lappar i ett par rum som sa följande:

”Hjälp oss rädda miljön! Visa din tacksamhet till naturen genom att återanvända din handduk.”

I rum där denna lapp fanns så återanvände 35 procent av gästerna sina handdukar. Eftersom beteendeekonomer är ett smart släkte så nöjde de sig naturligtvis inte med dessa resultat utan testade två andra varianter på hotellet. Den första löd:

”Gör som resten av gästerna, hjälp till med att rädda miljön! I en studie utförd under hösten 2003 visade det sig att 75 % av våra gäster var med i vårt program för att rädda miljön genom att återanvända sin handduk. Slå dem följe genom att återanvända din handduk!”

Denna version fick 45 procent av gästerna att använda handduken fler än en gång men än var forskarna inte nöjda. Den sista versionen löd:

”Gör som resten av gästerna, hjälp till med att rädda miljön! I en studie utförd under hösten 2003 visade det sig att 75 % av gästerna som bodde i detta rum var med i vårt program för att rädda miljön genom att återanvända sin handduk. Slå dem följe genom att återanvända din handduk!”

Nu steg återanvändandet till nära 50 procent! En text som anspelade på vad andra personer gjort ökade alltså återanvändandet med 15 procentenheter. Vi pratar alltså inte om kostsamma åtgärder utan om att helt enkelt välja rätt ord och att anspela på rätt normer.

Poängen jag vill framföra är dels studies slutsats om att vi i höggrad påverkas av sociala normer men också vikten av att testa sina antaganden i sin egen kontext. Många hotell har nog antagandet om att människor vill vara miljömedvetna och tar gärna chansen att bete sig så om tillfället ges. Det beteendeekonomerna bakom denna studie gjorde var att testa ett par andra antaganden för att se vilket som stämde bäst.

I vår nya utbildning Beslutsbyrån kommer vi att just göra det som forskarna från exemplet ovan gjorde. Det vill säga att generera antaganden från en teori och sedan testa dessa i sin egen kontext.

Läs mer om utbildningen här!

Du som vill läsa mer om studien söker bara efter: A Room with a Viewpoint: Using Social Norms to Motivate Environmental Conservation in Hotels av Goldstein, Cialdini & Griskevicius (2008)