Sju steg till mer kreativa kollegor

Kreativitet handlar om att låta oväntade associationer mötes, något som vår hjärna sällan hjälper oss med. Stress och negativa emotioner gör det extra svårt för hjärnan att vandra till oväntade platser. Rent evolutinärt är detta en självklarhet. Varför ska du komma på massor av idéer när du är mitt i en flykt från ett rovdjur? Då vårt liv skiljer sig markant från våra förfäders så är det bra att lära sig hur du och dina kollegor hjälper era hjärnor att nå oväntade associationer. En stressfri och positiv arbetsplats är ett första steg.

Kreativ den beskrivning vi använder oss mest ut av i våra meritförteckningar. Detta visade en undersökning som den sociala närverkstjänsten LinkedIn gjorde 2012. Kreativa anställda verkar stå högst upp på arbetsgivarnas önskelista och innovation beskrivs ofta som räddningen för företag på konkurrensutsatta marknader. Budskapet är tydligt: var kreativ eller förbered dig på att bli omkörd.

Trots att kreativitet står så högt i kurs så är det få arbetsplatser i Sverige som idag främst beskriv med just ordet kreativ. Att skapa ett kreativt klimat är en gruppinsats. Det räcker inte att ha med innovation och kreativitet i era företagsvärderingar, dessa är verkningslösa om de inte omsätts till handling. Nedan hittar du sju tips som du, dina kollegor och framförallt din chef kan använda för att gå från en organisation som värderar kreativitet till en som är kreativ.

1. Kom överens om vad som kännetecknar ett innovativt klimat
Hur är man kreativ på dina arbetsplats? Vad menar chefen när hon säger innovation? Ett första steg är att till en kreativare arbetsplats är att du och dina medarbetare sätter er ner och skapar er definition av ordet. Kreativitet brukar beskrivas som “att komma på nya saker” medan innovation är “att skapa nya saker”. Se till att ni har samma bild av vad som ses som något nytt och hur ni skapar något nytt i just din arbetsgrupp.

2. Lär dig se och uppmärksamma kreativa beteenden
Du har nog någon kollega som du ser som mer kreativ än resten av dina arbetsgrupp. En sån där person som alltid kommer med roliga idéer. Någon som sprider glädje och får er alla att tänka till lite extra. Vill du skapa en kreativ arbetsgrupp gäller det dock att sluta tänka på denne som “den kreative i gruppen”. Nu är det dags att tänka att alla i arbetsgruppen har samma möjlighet att vara kreativ. Studera vad alla gör och visa uppskattning så fort en kollega gör något kreativt.

3. Ställ krav, men inte för höga
Krav och mål är bra, det driver på förändring och ser till att saker blir gjorda. Studier på arbetsplatser har visat att externa krav var ett krav för att arbetsgrupper skulle vara innovativa. Kräver ledningen att arbetsgruppen skapar något nytt så kommer det också att hända. När det gäller kreativitet (att komma på nya saker) så är sambandet inte lika tydligt. Här visar studier snarare att det finns ett samband mellan krav och kreativitet som liknar ett upp och nedvänt u. Låga eller inga krav ger inga nya idér, samma gäller om kraven är extremt höga. Ett kreativt klimat uppstår när gruppen har lagom hårt ställda krav på sig. Du ser om kraven är “lagom” genom att regelbundet fråga dina kollegor om detta.

4. Inför nya associationer
Riktigt kreativa idéer uppstår när oväntade associationer möts. För att försäkra dig om att din arbetsgrupp ska förbli kreativ måste ni ständigt ladda era kreativitetsbatterier med nya intryck. Skapa regelbundna tillfällen då ni i arbetsgruppen lär er något nytt. Inspirationsföreläsningar i all ära men ni kommer långt med att bara låta en kollega berätta kort om ett ämne en gång i veckan.

5. Sprid idéer och koppla ihop personer
Historien om hur post it-lappen skapades är en modern klassiker. Året var 1968 då Arthur Fry satt på ett seminarium hos sin arbetsgivare 3M. Framme vid overheadaparaten stod en annan 3M-anställd, Spencer Silver, och berättade om ett lim han uppfunnet. Limmet var väldigt svagt och torkade inte, bra egenskaper som Silver letade efter ett användningsområde för. Den följande söndagen var Fry i kyrkan och hade samma vanliga problem med att hitta rätt psalm. Hans bibel var full av bokmärken som alltid ramlade ut så fort han slog upp bibeln. Då slog det Fry att limmet som Silver uppfunnit skulle lösa hans problem. Sex år sedan lanserade 3M post it-lappen, idag en av företagets viktigaste produkter. Spencer hade en bra idé som Fry hittade ett användningsområde för. Precis som på 3M så bör din arbetsplats uppmuntra spontana möten mellan anställda från olika avdelningar och låta dessa dela idéer och problem med varandra.

6. Belöna alla kreativa beteenden, på team nivå
Kreativitet ska belönas. Dock så gör många felet att bara belöna framgångar. Befinner du dig i en sådan miljö så finns det en risk att du och dina kollegor börjar ta den säkra vägen. Det kan vara att ni bara väljer att komma med enkla idéer som ni är säkra på att de blir framgångsrika. Verklig innovation handlar om att gå utanför givna ramar och att se oväntade sammanhang. Det säger sig själv att många sådana idéer sällan är framgångsrika. För att undvika fegspel bör ni istället belöna alla försök och ansträningar gruppen gör för att vara kreativ. Berömmet bör ske på grupp nivå så att ni alla känner att ni är en del av en organisation som värderar ert nytänkande.

7. Uppmuntra på ett aktivt och konstruktivt sätt
Shelly L Gable är forskare vid University of California. Hon undersöker om hur partners svar på positiva händelser påverkar deras relation. Gable har funnit att par vars kommunikation som präglas av aktiva och konstruktiva svar på positiva händelser är mer nöjda med sin relation. Ett sådant svar kan vara “vad roligt att höra, kan du berätta mer om vad som skedde?”. Et konstruktiv men passivt svar kan till exempel handla om ett leende eller korta svar så som “kul”. Värst är ett så kallat aktivt och destruktiv svar. Dessa svar fokuserar på det negativa med en händelse så som: “vad jobbigt, nu kommer du ju ha ännu mindre tid”. Gables forskning går att ta med in i ert kreativa arbete. Nästa gång en kollega berättar om en idé bör du svara denne på ett aktivt och konstruktivt sätt. Tänk mer “wow, berätta mer!” än det mer destruktiva “äh, jag har sett en sån idé förut”.

Lästips!
Creative Confidence: Unleashing the Creative Potential Within Us All, Tom och David Kelley

Har du riktigt svårt att få med kollegorna så kan du be dem ta denna kurs om innovationsfobi.

Publicerades ursprungligen i Modern Psykologi.