Så skapas ingrupper

Inom socialpsykologin teoretiseras det mycket om hur ingrupper och utgrupper skapas. Här är ett strålande exempel från min favvo-serie: Flight Of The Concords

Märk hur lättad frukthandlaren blir när han får innesluta killarna i sin ingrupp.

Skillnaden mellan oss och dem framställs inom sociologin som en skillnad mellan ingrupp och utgrupp.  Enligt sociologerna Bauman och May (1990) kännetecknas en utgrupp (i serien: personer från Australien) av den imaginära motsats till sig själv som ingruppen (i detta fall alla icke-australiensare) behöver för sin identitet, för sin sammanhållning, inre solidaritet och känslomässiga trygghet.

Foucault sa att kärnan i vår identitet skapas genom att negationer utesluts, det vill säga de egenskaper som kännetecknar “dem”. Det är lite som det eviga brats-hatet som florerar i Stockholm södra kvarter. Frågan är om de förhatade bratsen ens existerar som grupp. Men deras betydelse är kraftfull – vad skulle vi andra annars definiera oss som motsatser till? Eller som Bauman & May skulle ha sagt: Det är som om vi måste frukta vildmarken för att kunna känna trygghet.

Förresten. Det är någon som läser bloggen som gillar att “utgruppa” mig genom att maila och skriva att jag är en “bortdskämd brat”. Det är roligt.