miljöfokus

Psykologispaning: Terapitrender och miljöfokus

Alltsedan Psykologifabriken startade år 2008 har vi försökt att förutspå kommande trender inom psykologi och samhället i stort. I en tidig upplaga samlades hela gänget, då på kontorslandskapet Detroit i Stockholm, för att diskutera vad som gick att urskilja i spåkulan. Videoklippet från denna träff finns dessvärre inte längre tillgänglig, men några av samtalsämnena sammanfattades i detta blogginlägg. Utöver psykologisk träning i våra smartphones och behandling av unga via Internet, två spaningar som i efterhand verkligen kan sägas ha träffat rätt, kretsade samtalet även om virtual reality behandling av bland annat spindelfobi.

Psykologifabriken har nu åter kikat i spåkulan inför år 2016 för att se vilka innovationer, trender och fenomen som kanske kommer att uppmärksammas framöver. I ett par blogginlägg innan årsskiftet kommer du att kunna ta del av våra tankar om det nya året – kommer vi att ha rätt även denna gång?

1. Ökad samhällsengagemang

Året som gick kännetecknades framförallt av ett ökat fokus på miljöfrågor och stor uppmärksamhet kring flyktingkrisen. I båda fallen engagerade sig väldigt många människor på olika sätt, dels genom sin aktivitetet i sociala medier, dels genom volontärarbete och att visa sitt stöd i diverse manifestationer. Jag tror att detta är något som vi kommer att se mer av under 2016 i takt med att allt fler får upp ögonen för de utmaningar som vi står inför. Det är förvisso synd att det ska krävas så omvälvande händelser för att åstadkomma detta. Samtidigt är det något positivt eftersom det skulle kunna resultera i ett ökat deltagande i samhälle och föreningsliv, vilket har varit på nedgång under en lång tid och minskat det som sociologen Robert Putnam beskriver som socialt kapital, alltså i vilken grad som medborgare själva är aktiva och känner förtroende för andra människor och institutioner. Min spaning och förhoppning inför det nya året är således att fler kommer att vilja engagera sig i olika frågor, något som i förlängningen skulle kunna öka tilliten till andra.

2. Virtual reality slår igenom i psykologisk behandling

På forskningsfronten inom klinisk psykologi, det vill säga studier som handlar om bedömning, prevention och behandling av psykisk ohälsa, har ny teknik fått väldigt stor uppmärksamhet under året. I samband med att bland annat Occulus Rift introducerades på marknaden, en relativt billig och användarvänlig utrustning för virtual reality, har nya möjligheter öppnats upp för att kunna bedriva effektiv psykologisk behandling för bland annat ångestsyndrom. Till skillnad från tidigare varianter, vilka var otroligt påkostade och relativt otympliga, går det nu ganska enkelt att skapa ett program där en patient kan få hjälp för exempelvis olika fobier. Vid Stockholms universitet pågår det just nu ett försök mot just spindelfobi, Vimse, företaget Mimerse fick nyligen bidrag från det svenska innovationsrådet Vinnova, och på flera håll i världen undersöker forskare nu andra områden där så kallad virtuell terapi kan vara användbart. Fördelen med detta är framförallt att det underlättar psykologisk behandling där det som patienten har utvecklat svår ångest inför inte går att närma sig i verkligheten, samtidigt som det kan öka tillgängligheten av effektiva behandlingsmetoder. Jag tror att vi bara har sett början på tillämpningen av virtuell terapi, och under 2016 lär många fler studier genomföras, så det kommer att bli ett spännande år.

(Intressant nog diskuterades alltså virtual reality och psykologisk behandling redan i vår tidigare trendspaning inför år 2009, men tack vare bättre teknik och billigare utrustning verkar vi nu vara nära den punkt då det slår igenom på bred front).