Psykoedukation byggd på Creative Commons-material

Kan film vara en bra metod när man riktar sig till unga med psykoedukation om social fobi? Det har Kaj Wahlström och Thor Bengtsson undersökt i sin examensuppsats från Lunds universitet. Det Kaj & Thor sätter fingret på är inte bara att kidsen gillar formatet utan också att det går att producera film helt utifrån bildmaterial som finns tillgängligt, gratis och lagligt under Creative Commons-licens på Flickr.com (något vi ju använder friskt på Psykologifabriken).

Psykologifabriken hurrar såklart för alla projekt som visar på hur psykologin kan ta tillvara nya möjligheter med the internetz!

Se filmen och läs mer om projektet och uppsatsen på Ungidag.se!

Av: John Airaksinen