Positiv psykologi i iPhonen

Nyårspanelens förutsägelser om psykologi i iPhonen börjar slå in i allt högre grad! Live Happy verkar vara ett väldigt ambitiöst försök att ta tillvara Sonja Lyubomirskys forskning på positiv psykologi – och vad man kan göra i sin vardag för att må bättre!

Applikationen är inte släppt ännu men bygger bland annat på teman som tacksamhet, optimism och goda gärningar.

Det är inte helt olikt vad vi försöker uppnå med vår iPhone-applikation, men vi har valt en annan, lite mer anpassningsbar, väg. Vi tänker oss att alla kan ha glädje av att få stöd att leva i linje med sina värderingar – men vilka värderingar man har, och hur man uttrycker dessa i beteenden, det är något som användaren själv – inte applikationen – ska bestämma. Dock inte sagt att jag inte tror på Live Happy som mer explicit hjälper användaren att utföra specifika beteenden som det finns forskningsstöd för att man mår bättre av!

I förr går tog jag med mig min bror, som jobbar som interaktionsdesigner på Ocean Observations och snackade – ja just det – interaktionsdesign med de begåvade studenterna på Hyper Island som hjälper oss att bygga prototypen! Bitarna börjar falla på plats nu!