Popkollo – från tidsbrist till mer energi

Popkollo är en fantastisk ideell organisation som arrangerar sommarkollon och andra musikverksamheter för tjejer och transpersoner. Deras mål är en jämställd musikscen – och i förlängningen ett jämställt samhälle. Jag fick äran att göra en teaminsats tillsammans med dem och deras verksamhetsansvarige Matilda Köpcke i höst, som blev deras Psykologiska tränare. Matilda har svarat på mina frågor kring insatsen.

Varför ville ni ha en teaminsats?

Vi såg det som ett bra tillfälle att utvärdera läget just nu och få bra tips och verktyg på hur vi kan förbättra och effektivisera vårt arbete. Det kändes också som ett härligt inslag i det dagliga arbetet utöver de vanliga arbetsuppgifterna, att få fokusera inåt i teamet snarare än att bara producera utåt. Vi jobbar alla olika procent på kansliet och tar oss sällan tid till att prata om de saker Psykologifabriken tar upp, och tillfällena med er stärkte oss verkligen som team.

Vad var dina tankar och förväntningar kring insatsen innan vi körde igång?

Jag hade inga särskilda förväntningar då jag knappt var införstådd i vad det var vi skulle göra. Jag hade bara hört om Psykologifabriken lite grann innan och hade därför ingen superkoll på vad det innebar. Mina förhoppningar var att vi skulle få ett forum för oss anställda att grundligt gå igenom framgångar och utmaningar och få verktyg för att kunna jobba på ett hållbart och effektivt sätt. Vilket vi absolut fick.

Hur var det att göra teaminsatsen?

Det var jättekul och otroligt intressant! Jag och mina kollegor har verkligen fått med oss många bra tips och verktyg och vi ser fram emot att fortsätta arbetet/träningen på egen hand.

Vad var roligast?

Allt var roligt, men att få den personliga coachningen tyckte jag var extra kul. Många utmanande övningar och det var häftigt att uppleva vilka direkta resultat träningen gav.

Vad var svårast?

Det svåraste för min egen del var att i början avsätta tid för träningen i helgrupp. Som nämnt ovan jobbar vi alla olika procent och har fullspäckade scheman där tiden knappt räcker till som det är. Jag kände en oro för att det här skulle bli en ytterligare grej på att-göra-listan som bidrog med mer stress och press. På grund av det hade jag svårt att “våga” planera in tillfällen för träning utöver workshopsen till en början. Jag insåg dock ganska snart att det inte alls upplevdes som något jobbigt eller tidskrävande, tvärtom gav det mer energi och pepp.

Vad har du lärt dig?

Att även om jag jobbat med det jag gör under flera år finns det mängder av saker kvar att lära. Jag har lärt mig mer om hur jag fungerar själv som ledare, vilka mål jag har i min ledarroll och vad jag ska göra för att nå dem. Jag har också lärt mig mycket om mina kollegor och hur de funkar, men kanske framförallt vilket fint och bra team vi är.

Vad skulle du säga till dom som funderar på att göra en teaminsats med Psykologifabriken?

Gör det! Ni kommer inte ångra er. Det är en investering på många sätt!

Popkollo lyckades öka sitt resultat på vår kartläggning med bravur, och Matilda kommer fortsätta den psykologiska träningen i organisationen med hjälp av vårt psykologiska gym Habitud och våra nätverksträffar. Är du också intresserad av att göra en teaminsats med oss på Psykologifabriken? Kontakta oss!