Orkar du inte orkar vänta på…

Orkar du inte orkar vänta på vår prokrastineringsutbildning den 9/11 så kan du hålla tillgodo med dessa… http://t.co/DKEix2Mo