Lär dig kliniskt arbete av världsstjärnorna!

Våra vänner på WeMind håller under året What Works for Most – en serie heldagsworkshops med några av världens främsta experter på kliniskt arbete. Vi har fixat en rejäl rabatt för studenter, men även profesionella kan spara några hundralappar på att anmäla sig via oss!

Målsättningen med WWFM är inte bara att erbjuda en fördjupad inblick i problematiken utan även ge en möjlighet att utveckla ditt arbete med den problematik som avhandlas.
Dessa workshops är perfekt för dig som vill få en djupare kunskap av evidensbaserade vård av psykisk ohälsa. WWFM riktar sig främst till de som arbetar kliniskt eller kommer att göra det i framtiden. Givetvis är du som “bara” är intresserad välkommen också. Så här ser programmet ut:

Michelle Craske, 4/2-“Evidensbaserad behandling av paniksyndrom”. Michelle Craske är inte bara professor i psykolog, psykiatri utan även verksamhetsansvarig för “Anxiety disorders research center” vid University of California. 4:e februari besöker Craske “What works for most” och ger en endagsworkshop i hur paniksyndrom bäst behandlas ur ett evidensbaserat perspektiv. Fokus för utbildningsdagen utgörs av att ge dig fördjupad insikt i processerna kring hur paniksyndrom uppstår och vidmakthålls såväl en djupdykning i verktygen för att arbeta med problematiken.

Edna Foa, 20/5-“Evidensbaserad behandling av posttraumatiskt stressyndrom”. Edna Foa är idag verksam som professor i klinisk psykologi vid University of Pennsylvania där hon även verkar som direktör för “Center for the Treatment and Study of Anxiety”. Edna Foa besöker den 20:e maj “What works for most” med fokus på att fördjupa och förklara PTSD-problematiken med särskilt fokus på tilllämpad behandling utifrån det behandlingsprotokoll hon med kollegor arbetat fram och förfinat under åren.

Christopher Martell, 9/9 – “Evidensbaserad behandling av depression”. Christopher Martell är psykolog och depressionsforskare baserad i Seattle, USA. Martells arbete är framförallt centrerat runt “beteendeaktivering”, den behandlingsstrategi i kognitiv beteendeterapi som vid depression sannolikt utgör den primära agenten för att häva symptomen. Martell är tillsammans med kollegor ansvarig för utvecklingen av behandlingsmetoden samt de studier som påvisat dess effektivitet. Utöver arbetet med depression är Martell även intresserad av parbehandling såväl som arbete med bi- och homosexuella patienter. Martells föreläsning den 8:e september fokuserar på arbetet med beteendeaktivering och avser ge en fördjupad praktisk inblick i arbetet med depressionbehandling enligt metoden.

Priser & anmälan

Studenter betalar 1250 kr inkl. moms för en heldagsworkshop (ordinarie pris 4125 kr).

Professionella betalar 3000 kr exkl moms (ordinarie pris 3300 kr) för en heldagsworkshop, men kan även få mer rabatt om man anmäler sig till flera samtidigt. Anmäler du dig till två stycken på en gång blir priset 5600 kr och om du anmäler dig till alla tre betalar du 7000 kr.

Du anmäler dig genom att maila till whatworksformost@wemind.se se till att ange att din prislista är PSYKOLOGIFABRIKEN så får du rabatten. Om du är student så ska du såklart ange det också!