Kan man bli mer kreativ med hjälp av en app?

Är kreativitet något man kan träna på? Är struktur och tydliga mål något som främjar kreativitet? Hur förverkligas en idé så snabbt som möjligt?

Detta var några av de frågor som vi ville svara på i vårt uppdrag med Go Business. Go Business är en inkubator i Piteå som hjälper lokala entreprenörer att växa. Att bli mer kreativa var knappast ett problem som denna grupp hade, däremot så fanns det en önskan om att arbeta mer strukturerat med sina idéer. Istället för att bara åka upp till Piteå och hålla min föreläsning Idéfabriken tyckte jag att det var på sin plats att testa om vårt digitala verktyg Viary skulle klara av distansen mellan Piteå och Stockholm.

Upplägg
Under två månader coachade jag tretton av entreprenörerna på Go Business via Viary. Som komplement till coachingen så fick deltagarna tillgång till vår e-learning plattform Onesto. I Onesto fick de varje vecka ett nytt kapitel med lärdomar från forskning kring kreativitet. Varje kapitel tog ca 20 minuter att läsa men det centrala i utbildningen var att lärdomarna från kursens kapitel översattes till beteenden som deltagarna sedan hade tillgång till i Viary.

De flesta av oss har nog lämnat en kurs eller inspirationsdag full av energi och motivation. Många har säkert haft det svårt att komma ihåg kursens innehåll eller veta hur det man lärt sig ska användas i sin vardag. Lösningen på problemet var i mitt fall att bryta ner kunskapen som förmedlas i Idéfabriken till små konkreta aktiviteter som deltagarna kunde testa i sitt arbete. På så sätt blev det lätt för mig som kursledare att följa deras utveckling och se vad som funkade bra respektive mindre bra.

Beteenden de fick testa på var bland annat “notera när du har roligt i arbetet”, “testa att arbeta från en plats där du trivs” och “läs en artikel om ett ämne du inte kan något om”.

Förutom text via Onesto samt coaching och beteenden i Viary så åkte jag även upp till Piteå två gånger för att hålla två workshops kring kreativitet.

Resultat
Under två månader så registrerade de 13 entreprenörerna totalt 333 kreativa beteenden i appen Viary. Min utbildning omsattes alltså till konkreta handlingar 25,6 gånger av varje person som tog deltog. Jag har arbetat med att utbilda och föreläsa i snart tre år och detta är första gången jag med säkerhet kan visa att det jag sagt faktiskt lett till något.

“De enkla och tillgängliga metoderna gjorde att jag kunde motivera mig till att delta i kursen trots stress. Att jag dessutom kunde minska min stress med de verktyg som utbildningen gav mig var den fetaste bonusen och kanske målet”
– Deltagare, Idéfabriken hösten 2012

Som statistiken ovan visar så var inte utbildningen helt perfekt. Graferna indikerar att deltagarna var mer motiverade i början men de visar också att det blev ett litet uppsving efter att jag varit hos dem en andra gång. För mig som utbildningsledare blir det tydligt vad i mitt material som funkar och vilka av deltagarna som behöver lite extra stöd. I Viary kan jag till exempel se att det sparats hela 75 idéer, lästs 16 artiklar om ämnen deltagarna varit obekanta inför samt att de gett varandra positiv feedback minst 22 gånger.

“Vi anlitade Psykologifabriken för att genomföra tjänsten; Idéfabriken. Vi sökte efter konkreta och ”på-riktigt-verktyg” för att utveckla och bygga på våra idéer och att dessa skulle bli ännu mer realistiska. Självklart hittade vi det vi sökte efter, och vi fick ett starkt förtroende för Psykologifabriken då de faktiskt jobbar efter metoden själva. Det har varit en svettig period då vi har tränat hårt på att förändra vissa vanor. Komiskt nog har vi börjat använda Viary i vår vardag såpass frekvent att appen i många fall har konkurrerat ut inloggningar på olika sociala medier. Alla 13 entreprenörer har hittar sina egna favoritverktyg, vilket gör att alla fyller kontinuerligt på sin erfarenhetsbank.
Trotts de många milen mellan oss har vi alltid känt närvaro i allt det vi har genomfört, ifrågasatt och analyserat.”
– Greta Wimander, verksamhetsledare, Go Business

Trots att uppdraget för Go Business varit det med längst distans mellan mig och deltagarna så har det utan tvekan varit det uppdrag där jag haft bäst kontakt med de som jag utbildat. Sammanfattningsvis så kan man säga att det går att åstadkomma väldigt mycket med motiverade kursdeltagare och kursinnehåll som är lätt att förstå, lätt att tillämpa och som alltid finns nära till hands.