Denna kortlek innehåller kort med psykologiska träningstips från Habitud som ni kan göra enskilt mellan teamträffar. Allt för att ni ska bli lyckligare och mer framgångsrika. Ett enkelt sätt att komma igång är att den som leder teamet väljer en princip och delar ut några slumpmässiga träningstips till alla i teamet. Träningstips som följs upp på en teamträff ni bestämmer. Vill ni sedan öka svårighetsgraden och graden av inkludering kan ni exempelvis testa något av följande: 

Välj en av åtta principer för framgångsrika team

 • Ni kan välja princip på flera olika sätt, exempelvis: 
 • Genom att diskutera er fram till en princip. Sätt gärna en tidsgräns för varje diskussion, exempelvis sju minuter per princip. 
 • Gör kartläggningen i Habitud Pro som tar ca 15 minuter. 
 • Ni kan även låta en chef eller en utsedd psykologisk tränare välja princip på förhand om det finns ont om tid. 
 • Om ni fått en översikt av principerna via en föreläsning eller boken Ensam eller stark så kan ni rösta på önskad princip.
 • Starta med princip ett och se om ni lyckas arbeta er igenom alla 

Skapa den egna utvecklingsplanen och kom igång

 • Samla teamet för ca en timmes arbete. 
 • Utse en psykologisk tränare som leder arbetet. 
 • Sortera ut de psykologiska träningstips som hör till den eller de principer ni valt. 
 • Dela korten med tips från vald princip till vardera teammedlem, som om ni spelade kort, så att alla har lika många. 
 • Var och en sparar antingen kortet till sin egen hand, vi kallar detta för den egna utvecklingsplanen, eller så skickar du kortet till personen till vänster om dig. Får du tillbaka ett kort som gått ett helt varv kan du kassera det i en slänghög på sidan av bordet med ryggen ner.
 • Låt varje teammedlem gå ihop med en annan teammedlem som blir ens träningskompis. Paret får läsa tipsen för varandra från den egna utvecklingsplanen. De får diskutera hur de kan hjälpa varandra att testa tips till kommande teamträffar. Exempelvis genom att följa upp över en fika eller via sms.
 • Alla teammedlemmar får gärna skanna qr-koden på korten för att spara tipsen digitalt på habitud.se och få mer information om varför det är bra att testa tipset. Det kan annars vara bra att fotografera korten så ni minns dem. 
 • Spar korten på en praktisk plats.
 • Se om ni kan testa varsitt tips direkt. 
 • Bestäm en tidpunkt då ni ska ha genomfört era egna psykologiska träningstips, exempelvis till nästa veckomöte. 
 • Diskutera gärna tipset och anpassa det till er verksamhet innan ni sätter igång. Ibland kan det kännas konstlat att testa nytt så prata gärna om hur ni kan göra det lättsamt att arbeta med utmaningarna. Exempelvis genom att flagga tydligt och säga ”Akta dig, nu ska jag utsätta dig för en Habitudövning!”

Fortsatta träffar 

 • Låt vardera teammedlem berätta om det tips den testat och kanske forskningen bakom om de läst om varför tipset är bra att göra på habitud.se
 • Låt alla tipsa om den tycker någon annan borde testa det psykologiska träningstipset. Berätta gärna om vad du lärde dig, hur du anpassade den till din situation och vad resultatet blev. 
 • Bestäm om ni vill fortsätta en runda till. I så fall kan ni byta kort med varandra.

När ni genomfört er utvecklingsplan kan ni mäta era framsteg med kartläggningen av åtta principer för ett framgångsrikt team i Habitud eller fortsätta arbeta med en ny princip. Ju mer ni tränar desto bättre resultat får ni. Vill ni ha nya förslag läggs nya träningstips till på Habitud på regelbunden basis.

Lycka till!

Överkurs

Bonus 1: Läs om vald princip i boken Ensam eller stark – Åtta principer för framgångsrika team. 

Bonus 2: Diskutera vad arbetet har för mål. Exempelvis att öka resultatet i kartläggningen i Habitud.  

Bonus 3: Bestäm små enkla belöningar som ni kan belöna er med om ni tränar. Som att berätta ett lyckligt minne eller spela en favoritlåt för en kollega. Skriv dessa lappar på en burk. Vi kan kalla den Belöningsburken. Belöna er genom att låta de par där båda personer genomfört en utmaning få dra en lapp. Läs mer här: https://www.habitud.se/courses/beloningsburken

Bonus 4: Arbeta med teamkortleken och den individuella kortleken samtidigt.