En stolt Mårten i mitten och den gigantiska popcornskålen till höger

Hur är det att vara praktikant på Psykologifabriken? Mårten berättar!

Hur är det egentligen att vara praktikant på Psykokologifabriken? Vad lär man sig? Och framförallt: Varför kan det bli så att man plötsligt står och snickrar ihop en kubikmetersstor popcornskål? Jag har träffat Mårten Rostö som gjorde sin praktik på Psykologifabriken under den omtumlande coronavåren och han kommer att svara på alla dessa frågor och mycket, mycket mer!

Hej Mårten! Varför sökte du praktikplats på psykologifabriken? 

Vi gick en kurs där vi fick handleda grupper på psykologprogrammet och jag tyckte att det var så roligt att identifiera deras normer och roller så då såddes ett frö; kanske är det detta jag ska jobba med? Därifrån var det naturligt att det var en arbets- och organisationspraktikplats jag skulle söka men jag visste inte riktigt hur. Då träffade jag en tidigare praktikant genom Psykologförbundet som tipsade mig om Psykologifabriken. Så det var på den vägen. Sen tyckte jag att Psykologifabriken verkade spännande för att de jobbar med teamutveckling och är väldigt forskningsnära.

Spännande! Nu kommer en väldigt stor fråga: Vad var din upplevelse av Psykologifabriken som praktikplats? 

Mina första veckor var lite förvirrande och det var mycket nya människor och sociala kontakter så det var lite överväldigande. Men något som hände under de första veckorna var att jag fick hjälpa till men att ordna inför en filmpremiär som Psykologifabriken skulle ha. När vi spånade på pynt kom vi på att vi skulle ha en jättestor popcornskål på premiären. Då fick jag i uppdrag att snickra ihop den. Så under mina första veckor på praktiken fick jag bland annat bygga en gigantisk popcornskål! Det tycker jag representerar praktikplatsen och Psykologifabriken ganska bra. Man ramar in saker på ett spexigt och kul sätt, om det så är en teamutvecklingsinsats eller en filmpremiär.

Så förutom att snickra, vad fick du göra?

Jag fick prova på alla arbetsuppgifter som dom ordinarie psykologerna har. Mycket handlar om att uppdatera sig inom forskningsområdet arbets- och organisationspsykologi och sen omsätta den kunskapen till praktik. Psykologifabriken är lite som länken mellan forskning och praktik så man kan säga att man blir en vetenskapsförmedlare.

Berätta om något du lärde dig!

Jag lärde mig otroligt mycket om arbets- och organisationspsykologi. Och dessutom var det lärorikt få vara del av ett team som ständigt jobbar med den egna teamutvecklingen. Jag har lärt mig att det verkligen funkar att hela tiden jobba med att utvecklas som grupp. Sen har jag lärt mig mycket om hur man kan göra en föreläsning intressant och behålla deltagarnas uppmärksamhet.

Vad är du mest stolt över? 

Jag vill ju typ säga popcornskålen, haha! Men jag får nog ändå säga den teamutvecklingsinsatsen jag höll i. Jag tyckte det var lite läskigt att prata inför folk och dessutom blev det en massa anpassningar som jag behövde göra i och med Corona. Och ändå blev dom nöjda!

Vad har du att säga till dom som funderar på att söka praktik på psykologifabriken?

Jag vill inte vara klyschig och säga söksöksök, det är helt fantastiskt. Men det var verkligen det. Så mycket positiv energi och en så stöttande miljö med mycket positiv feedback. Om man är intresserad av arbets- och organisationspsykologi är det verkligen till Psykologifabriken man ska söka. Det är också en bra plats för att det är ett så litet företag. Min åsikt värderades liksom trots att jag bara var den lilla praktikanten.

Läs mer om hur du söker platsen här!