Hoffice – jobba hemifrån och få mer gjort

Prokrastinering inom såväl utbildning som arbetsliv orsakas ofta av att det saknas någon form av extern kontroll som gör att vi lättare kommer till skott. I de flesta fall har vi enbart långsiktiga deadlines att förhålla oss till, vilket innebär att vi hellre ägnar oss åt något som känns mer tillfredsställande i stunden. Dessutom innefattar de flesta uppgifter och åtaganden ensamarbete, något som medför en större risk för uppskjutande än om vi hade arbetat tillsammans med andra. En ny trend har dock på sistone vuxit fram som tar tillvara på kraften i att jobba ihop och stötta varandra till att ta tag i sådant som har skjutits på framtiden.

Hoffice, ungefär home office, är ett initiativ startat av psykologen Christofer Gradin Franzén och innebär att ett antal nya bekantskaper samlas hos en person för att arbeta individuellt men ändå tillsammans. Istället för att var och en sitter med sitt eget projekt, bokföring eller uppdrag på ett kafé eller i hemmet är tanken att man ses i en mindre grupp och jobbar. Gemensamma pauser och luncher skapar en struktur för dagen med möjlighet till både återhämtning och social samvaro, samtidigt som deltagarna uppmuntrar varandra och ger beröm när någon har lyckats slutföra ett arbetspass eller en del av dagens målsättning.

Utgångspunkten för Hoffice är att uppgifter och åtaganden är lättare att genomföra när vi omger oss av andra människor, något som framförallt handlar om fusing, ungefär sammansmältning. Att jobba tillsammans är nämligen ett sätt att kombinera nytta med nöje, samtidigt som det utgör en form av extern kontroll som vi saknar vid ensamarbete. Dessutom resulterar sällskapet i att vi får regelbunden återkoppling på våra insatser genom att vi sätter upp en agenda som vi delar med oss till andra, samt att vi får beröm och uppmärksamhet när vi har utfört det vi har åtagit oss – en form av belöning som får oss att vilja fortsätta.

Strukturen för Hoffice har också många fördelar framför ensamarbete, inte minst det faktum att det finns tydliga och återkommande pauser. I och med att vi inte kan bibehålla fokus hur länge som helst när vi jobbar är det viktigt att sträcka på benen ungefär en gång i timmen. Vidare innebär sammanhanget att det etableras en rutin kring arbete och återhämtning som minskar risken för uppskjutande. Hoffice är således både ett spännande och effektivt sätt att lättare komma till skott och bibehålla motivationen när det känns trögt, och förhoppningsvis kan liknande initiativ uppstå på flera håll och sammanhang.

Akademisk referens: Oaten, M., & Cheng, K. (2006). Improved self-control: The benefits of a regular program of academic study. Basic and Applied Social Psychology, 38(2), 366-385.

Sansone, C., Weir, C., Harpster, L., & Morgan, C. (1992). Once a boring task always a boring task? Interest as a self-regulatory mechanism? Journal of Personality & Social Psychology, 63(3), 379-390.

Foto: https://www.flickr.com/photos/mckaysavage/