Hitta de nya och unika idéerna — bryt dina associationer

Kreativitet är ett område fullt av myter. En vanlig sådan är att de som är mest kreativa är de som vågar gå emot konventioner. Man hör ofta människor påstå att barn skulle var mer kreativa än vuxna och att skolor krossar vår kreativitet. Detta är felaktigt. Nu höjer alla ni som sett något av Sir Ken Robinsons TED-talks på ögonbrynen. “Men nej, han sa ju att barn var mer kreativa”. Gå tillbaka till klippet och kolla på det igen. Mycket riktigt så händer det något under skolgången men det som sker är att barnen blir sämre på divergent tänkande. Divergent tänkande är förmågan att kunna komma på många användningsområden för en specifik sak, till exempel ett gem. Att vara duktig på detta är inte samma sak som att vara kreativ, men det verkar finnas en viss samvariation mellan kreativitet (som för övrigt är väldigt svårt att mäta) och divergent tänkande.

Forskaren Keith Sawyer menar att vi inte behöver vara oroliga för att skolning ska döda vår kreativitet. Det svåra är inte att komma på kreativa idéer. Det svåra är att förverkliga dem. Det man också kunnat se när man studerat stora idéer är att de ofta involverar att skaparen går emot minst ett par konventioner. Den stora utmaningen ligger i att se vilka konventioner som ska brytas, en sådan förståelse kräver sin skolning. Banbrytande idéer kommer ofta från personer som arbetat hårt inom ett visst område under en lång tid. Keith Sawyer påpekar dock att de som bidragit till en radikal förändring inom ett område ofta har erfarenhet från något helt annat område. I sitt tal på Stanford berättar till exempel Steve Jobs om hur många idéer till typografin i Apples första datorer var något som han tog från det han lärde sig när han studerade kalligrafi.

Att aktivt söka nya intryck från områden man vanligtvis inte verkar inom har visat sig vara en bra källa till kreativitet. I en intervju jag gjorde med Keith Sawyer 2012 berättade han hur han själv använder principen:

”Forskningen visar att när vi tar in intryck från olika källor så blir vi bättre på att upptäcka oväntade och nya kombinationer. Av denna anledning så försöker jag att spendera massor av tid tillsammans med människor som inte tillhör mitt forskningsområde. Jag läser också mängder av magasin och dagstidningar bara för att hålla mig uppdaterad om nya upptäckter. Jag reser också så ofta jag kan. Jag brukar säga att man aldrig ska missa en möjlighet att lära sig något nytt eller träffa nya människor, detta är det bästa sättet att ladda våra kreativitetsbatterier.”

Kan du härma något av Keith Sawyers tips? Kanske läsa en artikel om ett ämne du inte är bekant med? Eller varför inte bjuda en person som inte jobbar med samma sak som dig själv på lunch?

Texten är en del av vårt Idéfabriken – vårt träningsprogram i kreativitet. Utbildningen sker via din smartphone och tar ca fem till tio minuter per dag.

Bild: John Airaksinen