Får psykologer knarka på sin fritid?

Får psykologer knarka på sin fritid? Hmm, ja, om de undviker att skriva det på facebook i allafall.

Informationssamhället ställer nya krav på psykologer. På ett etikseminarie fick vi fundera över följande situation.

“Kalle studerar på psykologprogrammet. Han hade nästan gått halva utbildningen när han kände behov av en paus. Han tog en sabbatstermin och luffade runt med en kompis.En månad i sydeuropa och sedan vidare till Asien! Det gick periodvis ganska livligt till men Kalle hade kul. han skrev resedagbok på nätet och där kunde kompisarna hemma läsa om både hans tillfälliga förbindelser och vilka droger han prövat under resan. I juni går han nu ut från utbildningen och ska söka PTP för att sedan få legitimation”

Psykologernas yrkesetik kräver att vi ska vara medvetna om att vi ses som representanter för hela yrkeskåren. Det tycker jag är ett orimligt krav. Framförallt på internet. Det är nära omöjligt att ha ett fläckfritt google-resultat. Alltid är det någon gammal pinsam bild, någon skum åsikt eller föråldrad artikel som dyker upp från bagaget. Och vaddå, tillfälliga förbindelser är det fortfarande tabu? Hahaha!

Vad tycker ni kära läsare?