En neurologisk förklaring til…

En neurologisk förklaring till varför du bör bryta ner stora mål till mindre, mer konkreta sådana: http://t.co/zBfQ9Cmw