En kärleksförklaring till svarta svanar

Alla som känner mig vet att jag i början av sommaren blev kär. Jag har länge tänkt att skriva om min sommarförälskelse så här kommer äntligen ett inlägg om något av det bästa som hänt mig 2011: Nassim Taleb!

Nassim Taleb är författaren till min favoritbok The Black Swan (OBS! har inget att göra med filmen). Trots att boken har snart fem år på nacken är den i dessa tider av ekonomisk instabilitet mer relevant än någonsin. Som Taleb berättar i detta klipp var det innan upptäckten av Australien vedertaget att det inte fanns några svarta svanar. Alla svanar som skådats hade ju hittills varit vita. Så fort en svart svan skådades så kastades århundraden av bekräftelse omkull — svanar kunde tydligen vara svarta. Poängen med detta: bara för att vi aldrig sett en svart svan betyder det inte att alla svanar är vita. I Talebs bok är en “svart svan” snarare än händelse med tre tydliga attribut: 1) de är oförutsägbara 2) de får enorma konsekvenser 3) de går ofta att se dem komma när de väl inträffat. Här är ett par mer relevanta “svarta svanar”:

-Google: Få hade nog kunnat förutspå att ett företag skulle dyka upp och förändra sök-branschen så radikalt som Google gjort. Ser man tillbaka på tiden innan lanseringen så är det nog möjligt att hitta ett par tecken på att något radikalt skulle hända.

-11:e september: oväntad, enorma konsekvenser och trots detta så kan experter NU se tecken på att något var på väg att hända.

-Euro-zonens kollaps: Detta är naturligtvis inte skett ännu men mycket pekar ju ändå på det. Jag är ingen nationalekonom så jag ska inte yttra mig för mycket i frågan. Om vi kommer se en kollaps så kommer denna, precis som finanskrisen, att vara en “svart svan”.

Det Taleb vill poängtera med sin bok är alltså att vi aldrig kan veta allting om vår värld. Att basera viktiga beslut på antagandet om att världen är regelbunden kan, som vi nu får uppleva, få dramatiska konsekvenser eftersom världen varken är regelbunden och förutsägbar. Jag gillar Taleb eftersom han har ett radikalt empiriskt förhållningssätt. Vi kan aldrig veta allt men Taleb menar att vi kan minimera hur mycket vi kommer att påverkas av slumpen genom att samla in så mycket information som möjligt. Att dra slutsatser om hur människor beteer sig på Facebook utifrån forskning på hur människor agerar på twitter är enligt Talebs och empirikernas synsätt helt fel! Vill vi säga nått om Facebook bör vi studera just Facebook istället för att spekulera. Än värre är det att applicera 100 år gamla teorier på moderna fenomen. Givetvis går det att göra just detta men du måste du ju givetvis först testa teorin på just det fenomen du vill säga nått om. Taleb fångar detta bra i detta stycke ur boken:

“My thinking is rooted in the belief that you cannot go from books to problems, but the reverse, from problems to books”

The Black Swan är en lysande introduktion till vad ett empiriskt förhållningssätt innebär. Boken har verkligen förändrat och konkretiserat hur jag ser på många saker och jag är numera betydligt mer ödmjuk när jag siar om framtiden. Många som är kritiska till Taleb och till boken menar att det är ett väldigt fegt synsätt att säga att “vi kan inte säga något om nånting”. Taleb själv förnekar inte detta men menar som sagt att vi kan minimera slumpens inverkan genom att samla på oss mer information. Men som sagt vi kan aldrig veta allting om allt.

Citatet nedan är också hämtat från boken. Om du ska ha något på kylskåpet så tycker jag att det bör vara just detta:

“If a big publisher (or a big art dealer or a movie director or a big thinker) suggests an appointment, cancel everything you have planned: I am sometimes shocked at how little people realize that these opportunities do not grow on trees.”