Skapa en tydlig grupp med ett tydligt mål

Mycket kan man säga om Frodo, hoben i Sagan om ringen, men han hade ett väldigt tydligt mål. Att förstöra ringen i Domedagsberget. Det tydliga målet gör det väldigt lätt att hitta de vanor och beteenden som leder till att målet uppfylls. När de finns på plats blir det tydligt vad som behöver uppmuntras i organisationen. Vilket är ert Domedagsberg? Vilka beteenden är mest centrala för att ni ska ta er dit? Hur kan ni uppmuntra alla steg på vägen?

Denna föreläsning utgår från det första kapitlet och den första principen i boken Ensam eller stark – åtta principer för framgångsrika team.

Vill du veta mer eller få förslag på vad som passar i just ditt sammanhang?
Kontakta vår VD Oskar Henrikson på oskar@psykologifabriken.se eller 0739696625. Då vi ofta är på uppdrag är det lättast om du skickar ett sms först och berättar om ditt ärende och föreslår en tid att höras. Så hör Oskar av sig så snabbt som möjligt. Du kan även mejla team@psykologifabriken.se så svarar någon av oss.