Den moraliska pendeln, del 2.

I det förra inlägget beskrev jag hur Nina Mazar och hennes kollegor myntat begreppet “den moraliska pendeln”. Det innebär att människor använder sina tidigare moraliska handlingar för att rättfärdiga mindre moraliska handlingar för stunden.

Om vi leker med tanken kan en lätt dyster världsbild målas upp. En person som gör en vänlig handling, som att skänka 5 kronor till en hjälporganisation, kan använda detta för att rättfärdiga otrevligheter mot både andra människor och miljön.

Nina Mazar vill få ut sin forskning och göra den tillämpbar, vilket är imponerande. Ett sätt hon gör det på är att tala med alla intresserade via Google Hangout. Jag deltog vid ett tillfälle tidigare under våren och frågade Nina Mazar hur man kan stoppa den moraliska pendeln från av svänga åt fel håll. Alltså, hur man kan hindra människor från att rättfärdiga vissa handlingar, med saker de gjort tidigare.

Nina gav ett intressant svar, där hon beskrev hur några medarbetare till henne utfört ett intressant experiment. Deltagarna i experimentet delades upp i två grupper. I det första skedet fick samtliga utföra moraliska handlingar, såsom att välja miljömärkta varor eller hjälpa andra människor. Hälften av deltagarna fick sedan skriva några korta rader om sina moraliska handlingar, varpå texten lades i ett kuvert som deltagarna fick klistra igen och lägga undan. I nästa fas i experimentet fick deltagarna möjlighet att åter göra någonting gott för miljön och förklara sitt beteende. Det visade sig att den enkla handlingen, att klistra igen kuvertet, gjorde att den handlingen ansågs “avslutad” och deltagarna som gjort detta använde det inte som ett svepskäl för att slippa göra gott i nästa fas.

Det är ännu ett fascinerande exempel på hur små symboliska handlingar och förändringar i beteendet, kan få stor påverkan på fortsatt beteende. Studien är ännu inte publicerad, men ni som vill höra Nina Mazar berätta om det under det Hangout jag deltog vid, kan titta här.

Vill du lära dig mer om hur beteendeekonomi och modern psykologisk vetenskap kan göras användbar? Se vad Psykologifabriken erbjuder för tjänster