Den digitala revolutionen på väg till skolan

Amerikanen Tom Vander Ark har en bakgrund som ingenjör, men ägnar sig sedan länge helt åt skola och inlärning. Bland annat har han varit chef för utbildningsfrågor i Bill & Melinda Gates Foundation. Förra året kom hans bok Getting smart – how digital learning is changing the world. Budskapet är, i korthet, att utbildningsteknologi kommer att omvandla sättet vi lär oss på.

I en intervju med Psychology Today berättar Tom Vander Ark om sina visioner och sin syn på skolsystemet, och han skräder inte orden: ”När man besöker amerikanska högstadieskolor är den överväldigande känslan uttråkning”, säger han och hävdar att skolan har ”gjort vetenskap till en frågelåda”. Men nu, menar han, knackar framtiden på skolporten och med sig har den spelmekanik, datainsamling och skräddarsydd inlärning.

Här på Psykologifabriken har vi redan uppmärksammat de lärdomar som psykologin kan dra från dator- och TV-spelsvärlden, inte minst hur man uppmuntrar beteende med positiv förstärkning. Tom Vander Ark lyfter fram möjligheten att ständigt variera svårighetsgraden som skolans viktigaste lärdom från spelvärlden, eftersom detta är så viktigt för att hålla motivationen uppe. Han ser också framför sig hur den digitala skolan kommer att ge eleven själv möjlighet att välja modalitet för inlärningen: Lyssna, läsa, känna, skriva eller kanske bygga. Det kommer enligt Tom Vander Ark att bli motsatsen till korvstoppning. Det i sin tur kan öka motivationen avsevärt, och öka ”learning per hour” – ett slags skolans mått på produktivitet.

Dessutom kommer teknologin att göra det möjligt att samla in data på ett helt nytt sätt. Lärare kommer med ett knapptryck att kunna få statistik över hur varje elev lärt sig bäst under den gångna veckan eller månaden, vilka speciella behov som finns i klassen och var det finns stor talang för ett visst ämne.

Visioner om den digitala tidsåldern kan lätt bli lite science fiction, men Tom Vander Arks argument och visioner känns som genomtänkta och högst rimliga framtidsutsikter. En av hans inspirerande kortföreläsningar kan ses här.

Foto: hermosawave, flickr.com