Dansa på deadline – Realistisk målsättning

Ett vanligt problem när det gäller att formulera mål är svårigheten att göra en realistisk bedömning av vilken insats som krävs. När vi ska uppskatta hur mycket tid och möda som behövs för att bli klar utgår vi i första hand från tidigare erfarenheter av att jobba med liknande uppgifter. Tyvärr är det en ganska opålitlig informationskälla. Vi glömmer bort alla de svårigheter vi stötte på när vi senast arbetade mot ett mål och har därför en tendens att underskatta tiden som krävs för att genomföra en uppgift. Fenomenet kallas planning fallacy, alltså planeringsvillfarelse. Den stress och frustration vi upplevde förra gången tonas ned och då missar vi lätt att planera för de hinder och motgångar som skulle kunna dyka upp den här gången.

Vår möjlighet att göra en realistisk bedömning påverkas även av något som brukar benämnas projection bias. Det betyder att vi har en benägenhet att förlita oss på den information som finns tillgänglig i stunden när vi ska sätta upp mål för framtiden. Det medför att vi tenderar att uppfatta våra nuvarande ambitioner och prioriteringar som lika giltiga längre fram. Problemet är dock att vi sällan upplever saker och ting på samma sätt när de väl inträffar, för då har andra intressen eller mål dykt upp längs vägen som överskuggar våra ursprungliga planer och får oss att agera annorlunda. När det kommer till vårt målsättningsarbete innebär detta att vi lätt formulerar överoptimistiskamål baserade på vår känsla i stunden, snarare än på vad vi faktiskt kommer att värdesätta när det är dags att leva upp till målen. Grundregeln är att ju längre fram i tiden något kommer att äga rum, desto mer abstrakt upplever vi det. Det är till exempel lätt att lova en vän att hjälpa att hjälpa till med flytten, men att sedan ångra sig när löftet ska infrias och det är dags att ägna sin lördag åt att bära kartonger upp till en lägenhet på femte våningen utan hiss.

dansa-pa-deadline-uppskjutandets-psykologiDitt nuvarande jag, den person som sätter upp dina långsiktiga mål, är med andra ord inte samma jag som sedan måste jobba för att uppnå dem. Detta inverkar på dina möjligheter att realisera dina planer, och betyder att du bör vara restriktiv med vad du lovar dig själv i framtiden. Alltför ambitiösa mål kan ofta upplevas som inspirerande i skrivande stund, men om det inte finns några praktiska förutsättningar att uppnå dem är sannolikheten stor att du kommer att misslyckas och klandra dig själv för att du inte lyckades. Det är därför viktigt att din målsättning är realistisk redan från början, och att du tar hänsyn till de situationer som skulle kunna uppstå och som hindrar dig från att nå dina mål. Fundera över hur realistisk din målsättning är genom att varje gång du sätter upp mål för dig själv undersöka vilka möjligheter du för närvarande har att uppfylla dem. En bra tumregel är att du ska kunna ta ett första steg mot målet redan idag.

Ovanstående text är ett utdrag från boken Dansa på deadline – Uppskjutandets psykologi, utgiven på förlaget Natur & Kultur. Författare är Alexander Rozental och Lina Wennersten. Boken finns tillgänglig i handeln från och med den 17 mars och går att beställa på BokusFör mer information besök gärna bokens hemsida.

Foto: http://www.flickr.com/photos/ekkebus/