http://www.flickr.com/creamyside/

Bodenstein bjuder upp till dans

Ni som följt Experimentfabriken under de senaste veckorna vet att Experiment Bodenstein pågår för fullt. Under de tre veckor som experimentet pågått har ett antal ledare och chefer fått uppgifter att utföra och feedback på sina beteenden. Vi har nu gått in på den sista veckan. Endast tre dagar återstår av experimentet och det är dags att börja tänka på refrängen. På ett sätt är det lite tråkigt, för mig känns det som att vi just kommit igång.

Bodenstein bjuder upp till dans!

Det hela startade med förhoppningen om att några personers små beteenden i vardagen skulle få stor effekt på personer i deras närhet. Vi på Psykologifabriken tror på att just små beteenden är vägen till stor förändring. Man kan kalla det hävstångseffekt, likna det vid ringar på vattnet, eller göra jämförelsen med en god bakteriekultur som mångdubblas exponentiellt. Små förändringar gör stor skillnad, så också i Experiment Bodenstein. Upplägget för deltagarna följt samma cykel. En teoretisk grund följt av utmaningar i form av konkreta beteenden och därefter reflektion på upplevelserna. I Viary samlas deltagarnas reflektioner och kommentarer tillsammans med den data som samlas in på utförda beteenden. På så sätt kan jag som handledare, tillsammans med deltagarna, dra slutsatser av statistiken vi får fram. Då kan vi exempelvis se vilka beteenden som gett störst effekt, vilka som varit mer eller mindre givande att utföra och vad som varit svårt. Värdet i att samla allt i en plattform, som Viary, är stort.

Vi på Psykologifabriken gillar även att inspireras av människor utanför akademin. Som ni sett i några av våra andra projekt, exempelvis Omar och Älskade Mammor, gillar vi att använda populärkultur och inspirerande talare. En av dem är Derek Sivers som på ett smart sätt förklarar hur ledare kan skapa en kedjereaktion. Frågan är bara vem som är den egentliga ledaren?

Under tre veckors tid pågår Experiment Bodenstein. Elva personer utmanas att i vårt digitala verktyg Viary att blanda kunskaper, erfarenheter och tekniker från Lyckolabbet och Ledarverkstan. Följ utvecklingen på Experimentfabriken.