Beteende

Beteendedesign som räddar liv

Harvardprofessorn Cass Sunstein och professor Richard Thaler vid University of Chicago gjorde beteendedesign mainstream när de släppte boken Nudge 2008. Vi ser i skrivande stund hur verbet nudging växer i popularitet, inte minst genom alla mejl vi får från kommunikatörer och beslutsfattare som vill lära sig att nudge:a. En nudge kan beskrivas som en vänlig psykologisk knuff som ska uppmuntra en person att utföra ett visst beteende.

Sedan 2008 har Sunstein och Thaler lyckats med en rad framgångsrika “knuffar”. Ett sådant är deras framgångsrika program som syftar till att låta anställda på företag automatiskt gå med i företagets pensionsplan och således avsätta en del av lönen till sin framtida pension. Innan Sunstein och Thaler började intressera sig för pension så var pensionsplaner något som man som anställd var tvungen att aktivt gå med i. Föga överraskande så var det nästintill ingen som gick med, trots att de flesta förstod poängen med pensionssparande. Strategin fångar essensen i hur Sunstein och Thaler ser på nudging – istället för att utbilda och förklara för människor varför de bör utföra vissa beteenden väljer duon att göra det lättare att utföra beteendet. Såsom pensionssparande. De tvingar ingen att spara, men om man inte vill spara måste man alltså aktivt gå ur programmet, istället för att aktivt gå med.

Samma mekanismer är aktiva i den numera legendariska studien på Europeiska länders organdonationsprogram och hur många som väljer att gå med i dem. I studien visade forskarna Johnson och Goldstein hur utformningen av en blankett för organdonationsregister kunde avgöra om alla eller ingen(!) gick med i organdonationsprogrammet. Det verkar alltså inte vara så att vissa människor är mer måna om att ta med sig sina organ ner i graven än andra.. Johnson och Goldstein visade att det snarare är så att få tar sig tid att aktivt välja att huruvida de vill vara med i ett organdonationsprogram. För oss är det därför självklart att alla länder borde låta sina medborgare automatiskt skrivas in i sådana program. De är ju sedan fria att gå ur när de vill och orkar…

Texten ovan är en omarbetad version av två exempel på smart beteendedesign hämtade från boken Beteendedesign: psykologin som förändrar tankar, känslor och handlingar. Du kan bland annat köpa den på Bokus och Adlibris eller låna den på de flesta bibliotek.