Behandlingsstudie för social fobi

Internetbaserad psykologisk behandling har visat sig vara effektivt vid olika typer av psykisk ohälsa. Tidigare behandlingsstudier genomförda bland annat vid Linköpings universitet samt Stockholms universitet pekar på att många människor blir hjälpta med sina besvär, samt att att resultaten även håller i sig över tid. Inom Stockholms läns landsting går det numera dessutom att få tillgång till denna typ av behandling via den reguljära sjukvården, och det finns mycket som talar för att det kommer att bli ett värdefullt komplement till att träffa en psykolog ansikte mot ansikte.

Fortsatt forskning behövs dock för att ta reda på hur man kan göra denna form av behandling ännu bättre, samt vad som krävs för att nå ut till fler människor som lider av psykisk ohälsa. Ett sätt att gå tillväga är att utnyttja olika former av digitala hjälpmedel, framförallt en smartphone, för att öka tillgången på och underlätta genomförandet av en behandling. Psykologifabriken har tidigare bland annat skrivit om resultaten av denna forskning i relation till depression, och fler behandlingsstudier är att vänta.

För tillfället rekryterar en ny behandlingsstudie för social fobi deltagare. Behandlingen, som är kostnadsfri och sker helt och hållet på distans, pågår under sex veckor och involverar användandet av en applikation som laddas ner till sin Iphone. Ansvariga är Per Carlbring, professor i klinisk psykologi vid Stockholms universitet, samt forskare vid Linköpings universitet och Uppsala universitet. För mer information och anmälan: mobilkbt.se

Foto: https://www.flickr.com/photos/48126477@N05/