Är högre lycka i Sverige en onödig lyx?

Är det en onödig lyx att vi i Sverige som har det så bra strävar mot högre lycka? Det var en av frågorna som diskuterades i Malmö på den tredje årliga lyckokonferensen av välgörenhetsorganisationen Charity.

Temat för konferensen var lycka på individplanet. Professor Bengt Brülde, för de flesta mest känd som moralfilosof i programmet Krister i P3, höll det första anförandet som behandlade lyckobegreppet mer övergripande. Han väckte ändå frågan om det verkligen är mer individuell lycka vi ska försöka uppnå. Kanske är jakten på mer lycka i välfärdsländer inte rättfärdigat i en värld där mycket återstår att göra för att minska andras lidande? Handlar en ytterligare höjning av svenskarnas relativt höga nivå av lycka om lyx? Bengt Brülde föreslog även att det i Sverige kanske är viktigast att se på hur man kan bevara nivån av lycka som redan finns.

Samtidigt finns det en hel del forskning som visar att vi mår bra av att hjälpa andra. Så om jag bekostar ett privat lån till en fruktförsäljare i Nigeria så borde både hon och jag bli lyckligare. Mycket av självhjälpslitteraturen som behandlar strategier för att nå mer lycka, framgång och kreativitet har en ton av ”bry dig inte om vad andra tycker utan gå din egen väg”. Men kanske finns det mer lycka att hämta i Peter Singers bok ”Det liv du kan rädda”. I alla fall lycka för fler.

Av: Rauli Sulanko