Bred eller snäv? Hur priming påverkar kreativitet.

Titta på de här två prickarna: O—O

De sitter nära varandra. Avståndet mellan dem är litet. Utrymmet är trångt dem emellan. Begränsat.

Ta nu en titt på de här:

O——————————————————————————————————————O

Här är det mer rymligt mellan prickarna. Det finns gott om utrymme.

Ni kanske tycker att det här är ett märkligt sätt att inleda en post här på Valbloggen. Men, ni som följt Valbloggen de senaste veckorna vet nu vad priming är och vad det betyder för människors beteende. I den här posten kommer vi att se exempel på hur priming kan användas för att hjälpa människor att tänka stort och brett, någonting som hjälper idéflödet, någonting viktigt för kreativitet. Du kan själv se vad du inspireras av som hjälper dig till flourishing i din vardag.

Hjärnan är fantastisk på många vis. En häftig förmåga den har, som samtidigt kan vara en begränsning, är att använda sig av metaforer. Priming av tänkandet handlar mycket om att skapa metaforer för hjärnan, som styr in tänkandet på olika spår. I det första exemplet ovan, associerades prickarna med trånghet och begränsat utrymme. Det andra exemplet gav motsatsen, gott om plats och bredare utrymme. Att detta skulle ha betydelse för kreativiteten kan verka långsökt. Men, vi ska få se spännande exempel som hävdar motsatsen. Faktum är att även dessa små detaljer har stor påverkan på hur vi tänker. De kan underbygga eller underminera människors förmåga att generera kreativa idéer. Och ju fler idéer du har att välja mellan, desto större sannolikhet att någon av dem är riktigt bra!

Nu ska vi se hur priming kan hjälpa dig att generera fler kreativa idéer.

Fyra av världens främsta forskare inom priming genomförde tre separata experiment. I vart och ett undersöktes hur priming påverkade deltagarnas idégenerering vid ett senare tillfälle. Strukturen var densamma i alla tre experimenten: deltagarna lottades till antingen en “bred” eller en “trång” grupp, utan att själva veta vad experimentets syfte var. De blev sedan primade utan att veta om det. Därefter testades de i en idégenererande uppgift, exempelvis att komma på så många användningsområden som möjligt för en sax.

  • I ett experiment primades deltagarna genom att se prickar som var antingen brett placerade (bred priming) eller snävt placerade (snäv priming). Precis som ni läsare i början av denna post.

  • I det andra primades deltagarna genom att titta på en karta och antingen fokusera på en hel stat (bred priming) eller en enskild stad (snäv priming).

  • I det tredje, enligt mig mest fascinerande, experimentet fick deltagarna antingen höja ögonbrynen (bred priming) eller titta i kors med ögonen (snäv priming).

Resultaten var slående: i alla tre experimenten kunde deltagarna i de breda grupperna generera många fler idéer än deltagarna i de trånga grupperna.

Vad har du på väggen i ditt mötesrum? Eller, vad finns på ditt skrivbord? Vilka ord använder du då du ska sätta igång ett samtal med en kollega? När vi lär oss om priming förstår vi att allt i omgivningen har betydelse för vårt beteende, både hur vi tänker och hur vi agerar.

Nu har du sett fantastiska exempel på hur små detaljer styr in vårt tänkande på olika spår och hur det kan påverka vår kreativitet. Det här är det sista inlägget i serien om priming. I nästa post här på valbloggen tar vi med oss kunskaperna och ser hur vi kan fortsätta att skapa positivt klimat på din arbetsplats. Så att vi alla kan blomstra.

Du kan göra vardagen enklare, effektivare och bättre för människor. Vill du veta hur? Kontakta Beslutsbyrån.

Referens: Friedman, R., S., Fishbach, A., Förster, J., & Werth, L. (2003) Attentional Priming Effects on Creativity. Creativity Research Journal. Vol. 15, No. 2-3, 277-286